Ariel Jaffé

Narodil jsem se 14. 5. 1973 v Pardubicích. Vystudoval jsem učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice a od těch dob jsem se živil či živím jako učitel dospělých a překladatel. Dnes bydlím v Praze a pozvolna dokončuji studium psychologie na FF UK.
Svou poezii chápu především jako formu introspekce na pomezí umění a kvalitativní vědy. Poezie se mi stala úsilím o co nejpřesnější popis toho, co je ve své podstatě nepopsatelné - za užití protikladu, dvojznačnosti a analogie.
Na www.totem.cz jsem k dohledání například jako ariel či Terorista lásky.

     Wagon I/06

     Poezie Wagon III-IV/07