ARIEL JAFFÉ

TŘINÁCT STRAN Z MÉHO DENÍKU

PRAVÉ POLEDNE

Nemůžu sestoupit níž,
protože úsvitem svým
mě nespatříš.

A tak tu horoucně čekám,
dokud nevystoupíš výš.

24. 7. 2004

 

 

JOHANES, DOKTOR FAUST, PRO IDIOTY

Stirb und werde.
J. W. Goethe

Chtěj se stát vším -
obětuj sama sebe -
tak se vše stane ničím
a nic bude všude.

Chtěj se stát sebou samým -
přerosť všechno, co je -
tak se vše zmnoží.
Ze všeho nic, z nitra vše.

8. 8. 2004

 

 

SVRCHOVANOST

Buď bude ticho,
anebo řeknu vše.

Jak daleko slovo snese,
zavolám na tebe.

21. 10. 2004

 

 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Až otevřeš oči,
vyvalí se ven tvá přání.

A já je nezatlačím,
a tak tě neuchráním

zmrtvýchvstání.

2. 11. 2004

 

 

STAVBA Z MASA

Ty i z mé podstaty
něco postavíš:

stěnu pro srdce,
hradbu pro slovo
a dýchání na místo zahrady.

Dýchání:
které jako by neříkalo nic,
než že se stěna chvěje

tvými údery
a mými ranami.

1. 12. 2004

 

 

TABULKY PRO ŽIVOT VI.

1. Přímo: Vzal jsem si sebe k srdci,
jež bilo.
2. Vyběleny Přemítal jsem nebe a peklo
a oči třeštil do holé stěny.
3. Kosti Rozkládal jsem se na ústrojí,
až na hranici upřímnosti.
4. Za hranicí: Vzal jsem si ránu
k srdci.

15.-16. 12. 2004

 

 

DUŠE PUTUJE  Z PEKLA DO OČISTCE

Nežel hříchu:
vždyť jdeš ve tmě hustší,
než abys mohl padnout níž.

Žalem nezhřešíš:
vždyť jako bys tmu
osvětloval tím,
že říkáš:

já se protrpím.

30. 12. 2004

 

 

TABULKA PRO ŽIVOT VIII.
ČTYŘI ŽIVLY

   Řeknu to jako vzduch a vypláču to  
:
l
i
ž
o
r
p

j
ě
n

o
d

hořím

v

s
l
z
á
c
h
.

I

n
a

   mesj  oc, míšv  ménalímyv  inemak  

4. 2.  2005

 

 

ROZPTÝLENÝ ÚSVIT

Až zamlčíš ve tmě
pohybem dlaně,

že strach je silnější
než žal,

vykřiknu
neartikulovaně,

abych se na nic
nezeptal.

13. 3. 2005

 

 

KORONA

Zamčená tma:  poklad,
že by se daly krájet mince,
ražené ve výhni slunce,
až kam se léto vydá.

Sám -
sám v sobě -
budu tebou tam
váhavě potěžkán.

19., 22. 4. 2005

 

 

ÚZKOST

Sečeš mi kolem hlavy.
Ale až nyní vidím,
že za mečem roste nebe.

Mlčet ve tmě znamená nebýt.
Ale až nyní vadím
ti tělem o tělo.

Úzkost. Těsně vedle.

11. 5. 2005

 

 

ČEKÁNÍ NA LASKAVÉ SLOVO

Odrážet se
ve tvém pnutí,

tak mlčky růst
v panenkách očí
a koutcích úst

až k vydechnutí.

5. 9. 2005

 

 

OBĚH

Až tlukot a dech
se rozezní    délkou
sekund a stupnic,

oč prořídne vzduch,
o to hloub   bude v ní

tady, teď, nic.

18. 9. 2005