ARIEL JAFFÉ

Tabulka pro život I.
    Pokus o nástin a objasnění

a. 
časoprostor
b.
materiál
c.
činnost
d.
vlastnost
e.
prvek
f.
idea
1. daleko sny useberou zapálí oheň teze
2. blíž strach rozhází ochladí voda antiteze
3. tady skutečnost postavíme vejdeme země synteze/teze
4. všude svět zabydlíme vystoupíme vzduch antiteze

26. 8. 2004

 

 

Cucumber Curriculum

Ze
snu
Začnu
Seju jas
saj
Seču čas
zač
Zesnu
Do
snu

8. 11. 2004

 

 

Koncept pro báseň I

zaVŘÍT
dO SUDŮ
oČÍ a úST(Á)
sNĚHU
VODA

13. 10. 2005

 

 

Koncept pro báseň II

jSEM - jSI
oSaMĚLÍ
ŽEN EN EŽ
OHEŇ S NĚHO
ZATOPENÍ

18. 10. 2005

 

 

Koncept pro báseň III

 
Z tebe,                      
 
 
 
 země
                       je pevnost
                      v držení těl.   
Podle
níž
spíš
strany, k
těsněji bys chtěl,
tají se dech
                          šeptem,
                     nebo němě.
 

5. 1. 2006

 

 

Tabulka pro život VII
    

1.    Přímo: Vzal jsem si sebe k srdci,
jež bilo.
2. Vyběleny Přemítal jsem nebe a peklo
a oči třeštil do holé stěny.
3. Kosti Rozkládal jsem se na ústrojí,
až na hranici upřímnosti.
4. Za hranicí: Vzal jsem si ránu
k srdci.

15.-16. 12. 2004