Vít Slíva

se narodil 11. ledna 1951 v Hradci u Opavy (dnes H. nad Moravicí). V letech 1969–1974 vystudoval na Filozofické fakultě UJEP (dnes MU) obor čeština–latina; od září 1975 do června 1998 působil na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně-Králově Poli. Po šestiletém intermezzu, kdy žil v Opavě a učil na základní škole v nedalekém Mladecku, se do Brna vrátil a od září 2004 pracuje na zdejším Biskupském gymnáziu.

Vydal sbírky veršů Nepokoj hodin (1984), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002), Rodný hrob (2004) a Souvrať (2007). V roce 2006 vyšel ve vydavatelství Host výbor z jeho tvorby nazvaný Boudní muzika. Za sbírku Bubnování na sudy obdržel v roce 2003 cenu Magnesia Litera a Výroční cenu Nadace Český literární fond.

Je členem občanského sdružení Weles a spolupracuje na vydávání stejnojmenného časopisu.

Náklad

Wagon I/10