Milan Hrabal

Milan Hrabal

(*10. 1. 1954 ve Varnsdorfu)

Básník, překladatel, publicista. Vydal knižně desítku básnických sbírek (mj. Čas pospíchá, Kamenná křídla, Cokoli proměnlivého, na svatbu k chagallům), sbírku lyrických povídek, knížku pro děti (Prázdniny ve Žvatlánsku) a několik překladů z lužické srbštiny (mj. Jazyk, jímž porozumíš větru). Časopisecky publikuje vedle vlastní tvorby překlady lužickosrbské a polské poezie, recenze.
     Ukázky jeho literárních prací byly přeloženy do němčiny, lužické srbštiny, polštiny a bulharštiny. Některé jeho básně byly zhudebněny.
     Podílí se na pořádání literárních soutěží pro děti i dospělé a na práci v odborných porotách. Dlouhá léta vedl poetické studio Doteky.
     Významná je jeho spolupráce s Lužickými Srby (např. spoluorganizátor tradičního Svátku lužickosrbské poezie ve Varnsdorfu, autor a organizátor výzvy Varnsdorfská solidarita na záchranu lužickosrbské školy v Chrósčicích).
     Edičně připravil více než tři desítky rozsáhlejších i drobných publikací. Je členem Obce spisovatelů, čestným členem Zwjazku serbskich wuměłcow, členem správní rady Akademie literatury české, Českého centra Mezinárodního PEN klubu a Severočeského klubu spisovatelů.

Náklad

Wagon I/10

Wagon II/10