JOSEF HONYS

 

Doslov

Josefa Honyse (10. 11. 1919, Jičín – 24. 6. 1969, Ústí nad Labem), malíře, kreslíře a experimentálního básníka, si literární věda příliš nevšímá.  Za svého života publikoval některé asambláže, koláže, alchymáže či muchláže, ale také literární texty a básně-obrazy (Sešity, Dialog, Host do domu, kolektivní výstavy experimentálního okruhu, včetně Nové citlivosti /1968/ a Obrazu a písma /1966/; antologie Experimentální poezie /1967/ a Vrh kostek /1993/).

Honysova sbírka Nesmelián, aneb do experimentálního textu vstup nesmělý, už nevyšla, přestože ji Jindřich Procházka přichystal pro vydání v nakladatelství Dialog. V den jejího odevzdání Josef Honys tragicky zahynul. V rukopise od té doby zůstala nejen tato knižní prvotina, ale také řada dalších textů, kromě jiného unikátní skladba Věštírna na nebi z roku 1941, v kontextu domácí i světové experimentální tvorby svým formátem i obsahem zcela ojedinělé dílo, podobně jako Honysův cyklus Hra na čáru, který tiskem v úplnosti rovněž dosud nevyšel.

V minulém čísle almanachu Wagon jsme přinesli některá dosud nepublikovaná Honysova díla na hranici literatury a výtvarného umění. Nyní si u nás můžete stáhnout a vytisknout jeho Věštírnu na nebi (ve shodě se zpracováním předchozích starších experimentálních textů v minulém čísle almanachu přetiskujeme její originální strojopisné znění rovněž bez úprav).
Třeba by z toho měl Josef Honys po oslavě svých 89. narozenin radost.

Olga Stehlíková