Marek Hofman

Marek Hofman se narodil 9. 10. 1981 v Liberci. Na svět se mu nechtělo, byl násilím vytažen. Od té doby se jen s nevalným úspěchem smiřuje s údělem živočicha, částečně za pomoci tvrdé práce. Je grafik, zabývá se ilustrací a volnou a knižní grafikou. Vystudoval VŠUP v Praze (písmo a typografie), avšak cítí se být spíše samoukem. Žije a pracuje v ústraní, velmi málo vydělává a vystavuje. Nevěří v pokrok, ba soudí, že svět od svého počátku zvolna degeneruje. Z toho důvodu se také živě zajímá o „mrtvá“ díla minulosti, mezi jeho největší lásky patří například barokní hudba či moudrost archaických středozemních a blízkovýchodních národů. Témata pro své grafické cykly a malonákladové knihy si určuje sám. Z hotových lze zmínit 30 barevných dřevorytů k Mozartovým operám, knižní tisk „Hercules“ (viz www.haendel.cz), knižní tisk Ariostova Zuřivého Rolanda (56 dřevořezů) a Tassova Osvobozeného Jerusaléma, cyklus „Cesta k svobodě“ (na motivy života a básní J. Ch. Günthera) či cyklus grafik „The Tragical History of Doctor Johannes Faust“. V současnosti (jaro 2008) pracuje na bibliofilském tisku ilustrací k Homérově Odyssei. Navzdory virtuální a umělohmotné době používá převážně ručních technik, zejména dřevořezu, dřevorytu a ruční sazby. Zdá se, že jeho posláním je napořád oslavovat to, co v běžném životě zhusta proklíná. Sám se cítí být jen nedokonalým a pomíjivým odleskem svých grafik, které má rád jako vlastní děti. Žije a pracuje ve svém rodišti, za vydatné podpory svých bližních.

Kontakt

piscak@email.cz

 

Náklad

Galerie II/08