MAREK HOFMAN

Nahýbejte se z oken

Torquato Tasso: Osvoboďený Jerusalém

Báseň hrdinská o dvaceti zpěvech. Do češtiny přeložil Vincenc Ziak (použito úryvků z vydání Karla Winikera v Brně roku 1853).
Osm kolorovaných dřevorytů, sazbu z písma Garamond a grafickou úpravu provedl Marek Hofman. Vytiskl Jaromír Šťoural.
Vydáno roku 2007 v Praze nákladem dvanácti číslovaných výtisků.

 

 

Galerie Wagonu