Mária Ferenčuhová

Poetka, filmová dramaturgička a scénaristka.

Narodila sa v roku 1975. Vyštudovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku. Poéziu a prózu publikovala v časopisoch park, Fragment a Host. Prekladá z francúzštiny, je redaktorkou časopisu Kino-ikon.

Tvorba – poézia: Skryté titulky, Drewo a srd, 2003

     Wagon I/06