Dominik Želinský

(* 1993)

Pohybuje sa na internetových literárnych serveroch. Jedinou výnimkou sú jeho texty publikované v dnes už elektronickom Divokom Víne a v časopise Psí víno. Je zakladajúcim členom združenia Literis. Venuje sa hre na všetky hudobné nástroje.

Náklad

Wagon III/10