Zdeněk Volf

Narodil se 30. 6. 1957 ve Valašském Meziříčí. Se ženou a čtyřmi dcerami žije v Brně-Tuřanech, pracuje jako inseminační technik.
Časopisecky publikoval v Brněnském večerníku, Lidové demokracii, Listu pro literaturu, Veronice, revue ROK, Souvislostech, Tvaru, Hostu, Psím víně, Salonu, Akordu, Welesu, Obrácené straně měsíce a Textech.
Je zastoupen ve sbornících a antologiích Co hledat (Blok, 1987), Uprostřed průmyslové noci (Větrné mlýny, 1996), Co si myslí andělíček (Větrné mlýny a LFŠ Uherské Hradiště, 2004), Maria Panno, Matko Slova (Matice cyrilometodějská, 2005), Po městě, jež je mi souzeno (Weles, 2007) a Antologie české poezie II. díl (1986-2006) (Dybbuk, Praha 2007). Vydal čytři básnické sbírky: Řetězy a ptáci (Arca JiMfa, Třebíč 1999), K svému (Host, Brno 1999), Stahy (Petrov, Brno 2003), A mrvě prsteny (Protis, 2007).

     Poezie I/08
     Próza I/08