Martin Vokurka

*17.10.1962
Narodil jsem se, vyrůstal a převážnou část života prožil v Praze, v posledních letech bydlím s rodinou v Brandýse nad Labem. Vystudoval jsem lékařskou fakultu v Praze, kde nyní vyučuji patologickou fyziologii. Je to obor zabývající se vznikem a projevy nemocí a změnami fungování lidského těla. Není to obor pitvající, na rozdíl od patologie, spíše rozpitvávající až s filozofickým úsilím všechny souvislosti v těle od molekul, buněk až po celého člověka. Z lékařských publikací, na nichž jsem se výrazně autorsky podílel, stojí za zmínku lékařské výkladové slovníky určené i širší veřejnosti (Praktický slovník medicíny, Velký lékařský slovník).
Literatuře jsem se věnoval více méně skoro pořád, ovšem s poměrně dlouhými etapami, v nichž převládalo „méně“. Nejprve jsem psal převážně poezii, v poslední době se naopak věnuji více próze.
Publikoval jsem básničky v Literárních novinách, Tvaru, Welesu, Psím víně, Britských listech. Povídky ve Welesu, Dobré adrese, na webu Petrova. Sbírka povídek by snad mohla vyjít v roce 2008, ale po různých peripetiích si budu jist, až ji uvidím.
Dále jsem spoluautorem Slovníku nespisovné češtiny a členem redakční rady internetového časopisu Dobrá adresa (nevím ovšem, jak moc užitečným členem jsem).
S některými mými texty či odkazy na ně je možné se seznámit na www.martinvokurka.cz.

     Wagon I/08