VÁCLAV VOKOLEK, fotogragie RICHARD ČERMÁK

Mýtus zahrádkářské kolonie

Motto:

… My prostě nevíme nic. I toto naprosté, evidentní neporozumění, kde vlastně jsme, v jaké situaci se ocitáme, je jenom derivátem strašlivých rozpaků: Bůh/Nebůh.
Ivan Diviš – z dopisu

1. Brána zvaná Prolog

Úzká brána je nejdůležitějším místem komunikace mezi nižším a vyšším světem. Je chráněným přechodem pro utajené kandidáty iniciace. Brána bran. Otevřená do čtyřech stran. Uzavřená do čtyřech hran. Ve veřejích uskřípnuté slavičí křídlo. Kamenem stažená ústa, jimiž proklouzne jen vzdech.  Na pomyslných zdech nápis: Objekt je hlídán psy!

   

 

2. Výstupní stanice

Na konci města, může tak snadno být zaměněn za konec světa, vystupují na autobusové zastávce samí staří lidé. Cestou štěbetají jako děti. Malicherně se dohadují. Překážejí a působí komplikace. Nesmyslně se rozčilují. Padají jim hole, tašky s nářadím, plnými košíky do sebe vrážejí a navzájem se do sebe proplétají jako staré uschlé proutí. Překážejí mladým ženám s kočárky, rozčilují se, když je mladší, tedy všichni, nepustí sednout. Mají na své místo právo, práávo, prááávo, krákorají a ukazují zažloutlé a ohořelé průkazy z dávných dob. Řidiči, ač již přivyklí, s radostí brzdí v zástavce u zahrádkářské kolonie. Zastávka na znamení samotného Vykupitele. Skřípot brzd připomíná andělské sbory. Staří vystupují s hlasitým kvokáním. Když se jich autobus zbaví, narostou mu pestrobarevná křídla a vzlétne směrem ke konečné stanici.
       Jakmile pod nohama ucítí pevnou půdu, zvážní. Jdou přece obdělávat zem. Jako poslední, jako jediní, jako vyvolení vyšší mocí.
       Zahrádkáři.
       Jejich průměrný věk je nutno vynásobit stem, teprve potom se dopočítáš. Čeho? Věků. Na věky věků – amen. Nesmrtelnost, ukrytá jednou pod čepicí s  kšiltem, podruhé pod květovaným šátkem, páchne na dálku naftalínem. K bráně jdou ve dvojstupu.
       Hrabičky, konvičky, drásadla, rypadla, koše, igelitové tašky s papouščím trusem, ostré kolíky, lopatky, zemní západky, nebeské případky, lískové pruty k fazolím a pytle semen.
       Dnes otevírá Kybelé. Až k zemi sehnutá stařena šátrá v zámku. Slzy jí smáčejí pokroucené prsty s dlouhými drápy. Od těch dob, co se její manžel Attis vykastroval pod piniovou sosnou, má stále slzy na krajíčku. Ví, že svět je plný úkladů. Zámek odolává a Pátadháriní, bohyně vchodů, se směje, až se dusí. Je zlá a z každé komplikace má upřímnou radost.  Z úst se jí v křeči vysouká zelenavý had.
       „Je otevřeno,“ šeptá laskavě Mími. Dříve střežil studnu vědění, kterou napájel pramen pod posvátným jasanem Yggdrasilem, ale teď všechen čas věnuje svému dílu v zahrádkářské kolonii. Má úspěchy, vypěstoval dýni větší než katedrála v Salisbury.
       „Je přece otevřeno.“
       Kybelé ho šlehne pohledem do krve.
       „Já vím…“
       Vejdou a vzdálená souhvězdí si oddechnou. Tak přece. Bude se sít.  Bude se obdělávat. Bude se sklízet. Bude se zalévat a rozsazovat. Hnojit. Kypřit. Toužit. Snít.
       Svět tedy opět zachráněn.    
       Tak přece…

 

 

3. Píseň Inari

Pečuje o rajská jablka. Nic jiného ji nezajímá. Okolo tyček z dlouhých kostí se vášnivě pnou jablíčka z ráje. Ostatek zahrady je zanedbaný. Láme se suchem jako zapomenutá hostie. Nikdo netuší, že Inari vypěstované plody s rozkoší rozšlapává do bláta a svým příbuzným se obratně vymlouvá na neúrodu.
       Inari celý den neúnavně okopává, pleje, hnojí a zaštipuje. Chvíli liška, chvíli stařena, chvíli žába s vypouleným pohledem, sténá bolestmi v zádech, ale statečně zalévá a tiše si zpívá.

       O
       čekávaný zrod
       S
       vod plodových vod
       P
       ožehnaný plod
       Ž
       ivota svého
       J
       ediného.

       Možná kámen
       doprostřed ramen
       dvouramenného kříže.
       Níže snad
       jen věčný hlad
       a chlad-
       ný prstoklad
       mříže.
       Výše snad
       slunce žárem zmámené.
       Všechno je znavené,
       všechno je
       pro nás stvořené.
       Jen my ne…
       Jen my
       ne

  

 

4. Tajemství grálu

Tam. Vesmírné centrum seslaných energií. Právě tam. Místo, kde se protínají siločáry. Středobodem, jenž je pevně stanoven a vymezen, je malá pomalovaná chatička. Na okenicích kačer Donald, na dveřích  vyobrazení Řípu. V boudě na jedné nožce přebývá od nepaměti mocný Pepíno. Vousatý obr v záplatovaných montérkách. Božský srstnatec. Zahrádkářky chodí před spaním osahávat jeho svalnaté paže, aby jejich sny byly plodné. Pepíno nádherně páchne potem, močí a lihem. Nasáklý jako houba barumbucha, kterou pěstuje hned vedle políčka ranných brambor. Většinou mlčí, ale jeho slova mají váhu zlata.  Je to obřadník.
       Pepíno zná tajemství svatého grálu, proto má všechny zahrádkáře ve své moci. Jaképak tajemství, huhlají, když hledaný grál má on. Ukrývá ho v koši plném špinavého prádla. Grál je vysoká nádoba z pozlaceného mosazného plechu. Vypadá  jako sportovní trofej, možná i kostelní kalich, a je vyzdoben reliéfy čuníků čichajících si k zadku. Nápis GUTE APETIT.

       Přijímá se pod obojí.
       Svatá Semena a Svaté Sazenice.
       Svatá Voda a Svatý Roub.
       Svatá Kořalka a Svatý Špek.
       Svaté Slunce a Svatý Déšť.
       Ve jménu Otce a
       Syna, ve jménu
       Dcery Luny
       Snachy Hvězdy a
       Matky Země a
       Velkého Pepína.
       Amen.

  

 

5. Opět jedna podezřelá genese

Jednoho dne, co by stálo hádek určit kterého, se u centrálního kompostu objevila tučná koroptev. Bylo to nečisté místo. A koroptev nebyla obyčejným pernatcem, ale zakletou Lilit. A zahrádkářská kolonie na okraji města nebyla zahrádkářskou kolonií, ale světem, který Demiurg stvořil v návalu zlosti.

       Za sedm dní.
       Prvního dne byl vyměřen nepříliš úrodný cíp úhoru. Nahoru, dolů, do leva, do prava. A již nikdy jinak.
       A stvořený úhor se netečně rozkládal.
       Druhého dne uhnětl nad cípem Demiurg věčně zataženou oponu oblak. Padal z nich nakyslý studený déšť. Stejně na počátku jako na konci.
       A stvoření pokračovalo.
       Třetího dne vsadil do písčité hlíny tisíce sazeniček plevelu. Rychle se šířil jako mor, jenž stvořen nebyl, ale vylíhl se sám, z vlastní přičinlivosti.
       Stvoření by bylo bez něj podvodem.
       Čtvrtého dne vše pokryl mázdrou chtivosti po plodech. Chutnala tak sladce!
       Sotva stvořena, již byla největším prokletím.
       Pátého dne stvořil jedovatého hada závisti a určil mu základní vlastnost: nesmrtelnost.
       Stvořena a obdivována všemi smrtelnými.
       Šestého dne, ačkoliv unaven, zhnusen a plný pochybností, uplácal z hlíny budoucího otroka vlastní vášně. Dal mu jen dvě nohy, dvě ruce, jediné srdce a žádný rozum.
       Pochybné stvoření...
       Sedmého dne seslal z výšin stanovy samosprávy a již nikdy se v blízkosti zahrádkářské kolonie neukázal.

  

 

6. A Lilit?

Tučná koroptev, tak beznadějně šedá a nezajímavá, se na strupatých pařátech kolébá hnijícím územím kompostu. Všechno tu bylo k snědku, a přece ji neopouští neukojitelný hlad. To díky němu žije a trpělivě snáší do tlejících vrstev bezbranná vajíčka, která vzápětí krade lstivá kuna, na jejíž kožíšek je na úřední desce vypsána tučná odměna.
       Lilit. Zosobněné pokušení. Milovaná dcera Satana. Z blyštivé škeble jejího lůna kdysi vyrůstal blín neutuchajících rozkoší. Hroty jejích prsů se chvěly zlatem a ve vlasech se leskly celé útesy něžně barevných korálů. V úsměvu měla vetknutou propast. Právě na jejím dně se záludně rozprostírala zahrádkářská kolonie. Nikdo neprožil rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším jako Lilit. Teď se dusí příliš tučným červem a vychází z ní bělostné, zcela prázdné vejce. Pouhá nicota obalená klamnou skořápkou tvaru.

       Lilit!
       Nikdy nebude
       lépe.
       Slepé
       naděje nevysedí
       ani budoucí
       čas.
       Lilit v nás
       Stárne
       a uvadá.
       Kdo tam včerejší najde?
       Zlo je jako
       podzimní zahrada.
       Co ráno nesklidíš,
       to již večer v mrákotách zajde…

 

 

 

7. Dumuzi a jeho sváteční odpoledne

Umírající a znovu ožívající sedí před boudou na nářadí a sní. Možná jen spí. Zlí sousedé si šeptají, že zemřel. Dobře mu tak, dobře mu tak, dobře mu tak. Ale on, navzdory pomluvám, žije. Naplňuje se sny, starý lakomec. Nezná míru. O skutečné existenci, spojuje si ji bláhově s bděním, nic neví. Nebo jen málo, jen tolik, aby se slovy zalily doposud prázdné prostory mytologie. Dumuzi nevypěstoval nikdy nic. Přesto je čestným členem zahrádkářské kolonie a jejím neúnavným kronikářem. Každé poledne nasliní inkoustovou tužku a píše:

Za plotem zahrádkářské kolonie se rozprostírá svět.
       Procházka jeho labyrintem je nudná. Bloudění v kruhu již nikoho nebaví. Ani Urobora, a tak se z dlouhé chvíle zakousl do vlastního ocasu a stal se symbolem.
       Cíl vycházky je vždy stejný. Daleko. Výhledy se rozpouštějí v tuku potu.  Osud se sklání nad sudem a na hladině užitkové vody ne a ne spatřit svou tvář. Jen utopená vosa, několik lístků odkvétajícího jasmínu a zkalené vědomí marnosti. To věže poutního chrámu jsou již na dohled a puchýře na otlačených nohách pukají. Cíl je najednou na dosah. Kdybys ruku vztáh'...

       Před plotem zahrádkářské kolonie se stále ještě rozprostírá svět.
       Kronikáře kdysi napadlo, zda plot není jen zrcadlo.
       Plot. Plod. A cíl? Teď neví, kde ho zasadil.
       „Tam přece, tam,“ radí soused Izumud, „v tlejícím kompostu,
       v Compostelle  na konci zahrádkářské kolonie, právě tam to
       žije, hnije, klíčí, začíná. Choroba všepožírajícího života.
       Vir existence.
       Tence spojený nití
       s pocitem bytí, s řití
       nekonečna…“

       Dumuzi se diví. Proč právě tam? Právě tam. Tlustí psi očichávají hnijící slova, vyschlé kořeny pýru a vyhozenou dívčí paži s laciným náramkem. Různé duchovní stupně, jimiž musí žák projít na cestě k vědění, se rozkládají do humusu. Stupeň hnusu stanoví předseda samosprávy, Nátha. 

 

  

8. Poušť

Uprostřed zahrádkářské kolonie jako na poušti. Ve žhnoucím písku samoty. Prosíván zrníčky času, maten dunami osamění. Všechno je trvale žhnoucí. Bez jediného stínu.
       Již dávno přenechal mláďatům noru v panelovém bloku a přenesl si pár otlučených krámů do chatky, kterou v lepších časech jasnozřivě zbudoval na svém pozemku. Prostor vlastního já ukryl uprostřed pouště. Prostor jeho samoty zvolna vysychal do makového zrnka poznání. Zasadil ho kousek od prahu svého příbytku. A vsazené vzklíčilo.
       Eremita ožil. Zaléval slzami, hnojil nadějemi, okopával přerostlými nehty díkuvzdání. Rostlina s rozložitými listy byla den ode dne vyšší. Té závisti! Těch pomluv! Zahrádkářská kolonie Bramboru, tak si eremita říkal, odsoudila. Tohle nám tu pěstovat nebude!
       Uprostřed zahrádkářské kolonie jako na poušti. Ve žhnoucím písku samoty. Prosíván zrníčky uplynulého času. Prosíván zrníčky času, maten dunami osamění.
       Kdosi rostlinu vzešlou z makového zrnka poznání vyškubl, rozlámal a pošlapal. Na místě vytržené květiny, stalo se tak v noci před svatým Janem, se objevila drobná propast. Až do pekel, opakoval Brambora celý den. Až do pekel. Až tam...

  

 

9. Uctívání

Obří kompost umístěný v rohu zahrádkářské kolonie je posvátným místem, místem setkávání a místem, kde lze mnohé objevit a také hodně ztratit. Jenom tam. Vše se tam rychle rozkládá na prvočinitele. Kan Ara si odtamtud přinesl zlatý datlovník ověšený pivními tácky. Tehdy byl šťasten. Tehdy ano. To si ještě říkal Adón…
       Zlatý datlovník je po léta uctíván. Vždy navečer, kdy se opuštěná a vzorně upravená políčka vlní jako moře. Vzdouvá se. Příboje touhy narážejí o skaliska nadějí. Tehdy zahrádkáři vzývají posvátné hnojivo značky Amón. Úroda musí být dobrá...

       To je cíl. Odedávna.
       Do očí návěj prachu. Zelené bubliny hrachu
       praskají. Dotykem bříšek laskají
       oblaka. Klid vázne mezi vzrostlým blínem. Stínem
       plotu se prosmykl chlad.
       Stmívá se.
       Objekt je hlídán psy.
       Stačí se však podhrabat.
       Vsunout ruku a ulomit klíček obří dýně.
       Vkládáno do dlaní, vkrádáno do spaní…

 

 

10. Polední díkuvzdání bohyně Iris 

Pokřivená stařena si svůj díl ohradila ostnatým drátem. Kůlna na nářadí připomíná svatyni. Iris pěstuje jen kedlubny, zelené a modré. Nesnáší květiny. S nikým ze zahrádkářů se nebaví. V uších sluchátka, přihlouple se usmívá a snaží se pohupovat v bocích. Do rytmu. Celé dopoledne zalévá. Potem. V poledne se přecpává vanilkovou zmrzlinou smíchanou s mlíčím horských pstruhů. Večer se proměňuje v mladou dívku s křídly a berlou. Nese džbán, v němž přináší vodu mrakům.

       Na
       Na
       Nako
       nec
       zbývá
       ještě pár kroků.
       a v měknoucím sýru roků
       ustrne čas.

       V nás jde vše snáz.
       Kaz je mimo nás.

       Na
       Ko
       nec
       pra
       porec
       nauky
       na půl žerdě…

  

 

11. Vráně vrána

V zimě se opuštěné zahrádkářské kolonie zmocní vrány. Jednoho dne jsou tu. Černé. Hladové. Postávají na jedné noze a žlutýma očima zlobně sledují svět. Nic jim neuteče, ani stopy zbloudilé lišky, ani sten ze snu přezimující naděje, ani stín vržený okamžikem letmého návratu. Krááá! Krááá!
       Nikdo netuší, že jsou to duše statečných vikingských bojovníků. Na umrzlých záhonech se cvičí v útocích, strategických ústupech a záludných nočních přesunech. Celá staletí v zimovištích cvičí, jak dobýt svět. Proto přilétají na liduprázdné svahy kolonie a zpod křídel vytahují ukryté meče, dýky, kopí, strašlivé sekery, magickými runami zdobené praporce.
       Krááá! Krááá!
       Válečný křik se odráží od nízkých mračen napěchovaných sněhem. Čím blíže k jaru, tím větší rozpaky. Sen o dobytí světa taje a černí ptáci, vědomi si své nepřípadnosti, s křikem odlétají. Zahrádkářská kolonie se každým rokem dohaduje kam. 

       Krááá
       lovství za nenaplněné touhy!
       Krááá
       sa proniknuvší za pancíř krvácí trnem v sevřené dlani srdce.
       Krááá
       pník touhy zbytnělý rozkoší ční nad nízké růvky záhonů.
       Kraaa
       jinu je nutno přežehnat křížem,
       krááá
       žem
       a odplivnout si přes levé rameno
       na nestydatě odkryté břicho
       Matky Země.

 

 

12. Rozhovor Baldra se svou ženou Nannou

Sedí spolu na bělostné lavičce pod vzrostlou broskvoní. Tento strom je jejich společnou pýchou. Spolu ho vsadili, zalévali, a spolu každoročně sklízejí ochmýřené plody. Baldrovi svou hebkostí připomenou klíny sotva dospělých dívek. Baldr naštěstí vše v okamžení zapomíná. Navíc ztratil kdesi brýle a svět se mu rozpil do nejasné skvrny. Víc z něj nezbylo. Nanna civí do prázdna. Již sedm tisíc let čeká, až jí muž poví něco krásného. Konečně se dočkala.

       Baldr mluví, samozřejmě sám pro sebe:
       Ano. Čas. Ano. Co je dáno, je předem ztraceno. Ano, Nanno.  Podél cesty jen stíny. Kladou se k nohám. Přímo do krajiny. Navěky zkrocené. Nejdůležitější je rod. Plod milostivých hvězd. Nést tíhu mléčných drah v tvých prsech. Líbat vychladlé stopy. Hýčkat budoucnost…

       Nanna se k němu naklání a piští mu do ucha:
       Myš hryže mříže…
       Ví, že
       není úniku?

       Ví, že
        klást past
        je symbolem zániku?

       Baldr neodpovídá. Pak jako by se rozpomenul: 
       Právě se setmělo. Krajina ulehla pánu k nohám. Slepci mívají rádi domácí zvířata. A krajiny? Ty milují jen němé…

       Nanna vděčně: 
       V trávě mizí všechny stopy. Od potopy nás nedělí příliš dlouhý čas. Přívaly v nás zdomácněly. Což to bohové nevěděli? V rose se vždy odrážely jejich chtivé oči. Vždy pozorní, vždy lhostejní. Ani luna se neotočí, tak chladná, tak osudová. O čem tedy snít? Ráno je třeba vstát a zase žít.

 

 

13. Kubéra a jeho portrét

Říká se mu také pokřivený. Je bohem pokladů a strážcem severního směru. Celé dny hnojí. Sváží hnůj z širokého okolí. Proto mu ředkvičky rostou až do oblak a zastiňují slunce. Pórek prorůstá až do černých děr a fazole se pnou okolo mléčných drah. Na stížnosti spoluzahrádkářů nedbá. Pohrdá jimi. Tlustý a obrostlý mechem spí na prahu své boudy a střeží, co je uvnitř. Sadařský vosk, chemické postřiky, sadu srpů, vázací drát, pomačkanou konev s nápisem APEIRON, hadici na zalévání a bachratý sud s nehašeným vápnem nadějí. Do pěstitelova deníku si zapisuje dětským písmem:

       Nebesa se zrcadlí
       na hladině okvětí
       křehkých svlačců.
       Křehké svlačce
       se zrcadlí v rose.
       Rosa se zrcadlí
       na křídlech motýla
       a motýl se
       na okamžik,
       na jediný kmit křídla,
       odrazí v lačné hladině
       vědomí. Zálesk
       se vetne trnem
       do očí svědomí.
       Podoba se diví:
       to všechno
       jsem já?

 

 

14. Mystická chyba

Stařičký pan Maras již jen posedával na rozviklané lavičce pod dvěma břízami a přihlížel. Zda něco viděl, není jasné. Zda ještě dokázal rozeznat petržel od zlatého ciboria, nikdo nevěděl. Každopádně ještě, i když poněkud nepravidelně, dýchal. Patřil k zakládajícím členům zahrádkářské kolonie a byl mezi prvními kolonisty, kteří poprvé zryli Jižní svah. Byl mezi prvními, kteří tu sklidili úrodu. Byl i u slavnostního oplocení pozemku ostnatým drátem. To vše znamenalo, že tu byl od nepaměti...
       Jenomže stařičký pan Maras, který celé dny vysedává v sepraných montérkách pod pokroucenými břízami, byl kdysi bohem. Říkali mu Maui. Byl to on, který v síti vytáhl ostrovy Nového Zélandu z mořského dna. Byl to on, kdo chytil slunce a přinutil je, aby putovalo po obloze pomaleji. Byl to on, kdo přinesl lidem z podsvětí oheň. A byl to on, kdo vstoupil do lůna spící bohyně Hine-nui. Tam, v mateřských útrobách, uprostřed vlhkých stahů, hledal pro lidi nesmrtelnost. Bohyně se v náhlé rozkoši probudila a vyhnala ho. Byl navždy zapuzen. Usadil se v zahrádkářské kolonii a snažil se zapomenout.
       V posledních padesáti letech promluvil stařičký pan Maras jen jednou.  Je ale rozdíl mezi mlčením a řečí, ptali se uctiví zahrádkáři. Je, odpovídají břízy klenoucí se nad Marasovou hlavou. Je...
       Toho dne se u pana Marase zastavila Hestia, bohyně rodinného krbu. Ve vytahaných teplákách ukrývala zaoblený zadek, jenž v posledních letních dnech tuhl do mramoru, a ve výstřihu žlutého trika s nápisem LOVE ukrývala mohutná ňadra, která mohla jediným výtryskem svlažit mléčnou dráhu. Dcera Titána Krona a bohyně Rheie.
       „Co je nového, Maras?“ štěkla jako fena a úkosem pohledu mrskla přímo doprostřed staříkova srdce.
       Maui na ni shlédl unaveným pohledem a řekl:
       „V okamžiku, kdy Bůh stvořil svět mimo sebe, se dopustil veliké chyby.“
       Od těch dob Hestia jako šílená běhá po zahrádkářské kolonii, svléká se, sype si na hlavu popel a sténá:
       „Ocitne-li se Bůh po stvoření světa mimo svět, není už Bohem!“
       To ovšem neznamená, že se nemusí hnojit, sázet, ořezávat, provádět postřiky a hlídat úrodu. To vše neznamená, že kolonii nemusí v noci hlídat psi.

  

 

15. Tajemná noc

V zahrádkářské kolonii se dodržovaly prastaré tradice, a tak se tu každoročně slavil beltine. Každý tu věděl, že název svátku vznikl ze dvou keltských slov. To první zní „bel“ a znamená jasný nebo zářící. Druhé slovo je „tine“, tedy oheň. Takže „zářící ohně“.   Není divu, že božstvem, které se na tomto svátku vzývalo, byl Bel, Beli či Belenus, v překladu „zářící či skvoucí“. Byl to prokazatelně sluneční bůh, srovnatelný s antickým Apollónem. Belenus byl spojován s léčitelskými schopnostmi a věštectvím, byl také bohem světla, ohně a slunce. Jeho družka se jmenovala Belisama, tedy ze všech nejzářivější.
       Uprostřed kolonie, tam, kde se vztyčovala na začátku sezóny její vlajka s vyšitými hráběmi a rýčem, byla postavena vysoká hranice ze smrkového dřeva. Tady bude tančeno, tady bude slaveno, tady bude obětováno. Do večera musela být určena čarodějnice, která bude upálena. Hlásily se všechny, a tak bylo zapotřebí vybírat. Někdy se losovalo, ale většinou zvítězila protekce a úplatky. Podmínka byla jediná, ale splňovaly ji většinou všechny. Musela být stará, tučná, s tenkým myším ocáskem nad řitním otvorem.
       Po složitých rituálech, většinou měly zjevně erotický charakter, byla adeptka přivázána ke kůlu uprostřed hranice. Když vzplane oheň, všichni ztichnou. Praskot dřeva, planutí krajek, prskání tuku, škvíření vlasů a chlupů. Hymnus beltinu je pokaždé tak symfonický.
       O půlnoci je upečeno. Belenus ochutná. Skvělé! Belisama uchopí do tenkých prstíků spečené ucho...

  

 

16. Příbytek duší

Uprostřed zahrádkářské kolonie rostl starý strom, celý polámaný, ohnilý, věky ohnutý až k zemi. Na popraskané větve v akci mladých přírodovědců, říkalo se jí Zet alfa Met, přitloukli ptačí budky, ve kterých se na čas usídlili orli, ale pak je odtud vystrnadily duše mrtvých zahrádkářů. Každý večer sténaly v uschlých větvích, proklínaly svět a vzývaly neúrodu, sucho a cizopasníky. Duše vykukovaly z kulatých otvorů budek a ty mladší dokonce posedávaly na bidýlkách pod nimi umístěných a falešnými hlasy zpívaly Internacionálu. Již vzhůru psanci této země… Přitom se nemožně pitvořily a duhovými oblouky močily na zem. Marně jim to samospráva zakazovala, marně se je snažil přizvaný exorcista z jezuitského řádu zahnat do zásvětí.
       Strom se jmenoval Yggdrasil, ale říkali mu také Kien-mou. Byl to posvátný strom, který kdysi rostl uprostřed ráje. Z něj pochází dřevo, z něhož Noe postavil svou archu, z něj si Mojžíš ulomil svou poutnickou hůl, právě z něj byl zhotoven první trám Šalamounova chrámu, deska v Josefově dílně, na které se Spasitel učil spojovat tvary, ze stromu života pocházelo i dřevo, z něhož byl zhotoven Kříž všech křížů. 
       V noci k Yggdrasilu chodil ctihodný Ácara a mumlal tu pro sebe svou modlitbu plnou nasládlé pokory:
 
       Kdo v pokoře líže
       dřevo kříže
       nemůže už níže.
       Pouze sní, že
       ví, co v očistci platí.
       Touha je tam prokleta.
       Podzim listy zlatí
       i na stromě života…

  

 

17. Vše klíčí

Zase je jaro. Zahrádkáři se jako krtci zavrtávají do země a do jejího lůna ukládají semena. Je stále tepleji. Slunce se opírá do pokřivených zad a stárnoucí páteře sténají ve zvrácené rozkoši. Vše se dere na světlo boží. Nanno se uklání každému klíčku. Je posedlý uctíváním a proto hnojí
       a hnojí.
       Bojí
       se, že země bude hladová a vsazené uhyne.
       Uplyne krátký čas
       a právě v nás
       vyroste záhon obludných ředkviček a salátů.
       Prorostou duši. Derou se na povrch. Z očí, z uší, z nosů, z úst a z ženských otvorů, kterých Nanno napočítal dvanáct. Růst bolí závratí. Ze vsazeného se nic neztratí.
       Nanno byl démon. Vsazoval do hlíny a sklízet by chtěl v nás. Čas sklizně by se tak snadno mohl stát časem naší smrti. Naštěstí je tu zaříkávačka Asté. Vlasy potře močí, prsa ledem, dlaně žabím hlenem. Vnitřní úroda rázem vadne. Zahrádkáři jsou opět dokonale prázdní a Nanno naříká nad náhle přebytečnou hromadou kravského hnoje. Spřádá plány.  Napřesrok bude lépe. 

 

 

18. Rosa alchemica

Zatímco soused Bergbusch přepaloval  vypěstované do podoby mocné kořalky, kterou tak štědře napájel udřené zahrádkářky a zasmušilé zahrádkáře, Francesco Crevelli se zabýval zcela jinou proměnou. Snažil se opakovanou destilací urychlit zrání kovů, které v děložních hlubinách Matky Země zrály tak zoufale pomalu. Soused Bergbusch vhazoval do obřího sudu všechno zjevné, tedy všechno, co dokázalo kvasit, ale Crevelli do svých kádinek vkládal věci utajené a často nehmotné. Bergbusch destiloval nahnilé ovoce, puklá břicha dýní, švestky prošlé prvním mrazem, pošlé krtky, zbytky od oběda a dokonce i starého orla, jenž pošel na kompostu za hydrantem. Crevelli se ve skrytu snažil o proměnu znaveného srdce a do kádinky vkládal sny, beznaděje a čiré bláhovosti. Snil o světě stvořeném bezvýhradně z nejjemnějších esencí.
       Tak mnoho let. Možná nevyhlášený souboj dvou koncepcí. Možná jen důkaz o pravdivosti spisu De diversis artibus aneb O rozličných dovednostech, v němž Theophilus Presbyter dokazuje, že lidské schopnosti jsou téměř neomezené.
       Na konci velice chladného léta, neurodilo se téměř nic, vychladlé skleníky byly plné neduživých výčitek a na opakovaně prohnojených stromech se chvělo pouze něžné babí léto, se soused Bergbusch rozhodl pro velice krajní řešení. Poprvé navštívil Crevelliho v chatrné chajdě, rozčtvrtil ho, vykostil a naložil do prázdnotou zvučícího sudu. Ještě té noci nastalo nebývalé kvašení. Ráno bylo naměřeno 22 % alkoholu. Večer 87,5 % a druhého dne již 128 %.  Sedmého dne se neodpočívalo, ale destilovalo. Transmutace se podařila. Výsledná tekutina, byla-li to ovšem tekutina, v sobě obsahovala 753 % alkoholu!
       Zahrádkářská kolonie propadla na celých osm let opilství. Nebylo třeba nic sázet a stačilo být hrdý na všudypřítomný plevel. Milovat mšice, housenky a krtky. Nezalévat. Prostě jen být. A pít. Stále jen pít... 

 

 

19. Kos z Antiochie

Roční doby se střídají, jen tak se zahrádkářská kolonie  zúčastní kosmického rytmu, kterým dýchá vše stvořené. Každé jaro přilétá do zahrádkářské kolonie statný kos. Zahrádkáři ho rádi vidí. Postavili mu dokonce zvláštní budku s nápisem „pan Kos“ a čekali, že se v ní usadí, zvolí si družku a přivede na svět mladé. To se ovšem spletli. Kos žil dlouhá léta v přísném celibátu a spíše než žížalám se věnoval ortodoxii, tedy pravověrnosti.
       Byl to totiž sám Ignác z Antiochie, který sám sebe nazýval Theoforosem, tedy nositelem Boha. Tvrdilo se o něm, že je žákem samotného evangelisty Jana, miláčka Páně.
       Kos přelétával z jednoho dílu zahrádkářské kolonie na druhý, usadil se na nějaké tenké větvičce, a stále dokola opakoval znaveným zahrádkářům velkou zvěst. Naštěstí mu ti bezbožníci v nejmenším nerozuměli, a tak dlouhá léta nedošlo k žádným konfliktům.
       Až jednou. Slunce zvolna uléhalo do zkrvavených podušek červánků, když se na scéně objevil hladový kocour. Jmenoval se Isidor a byl vtělením svatého Isidora z Madridu. Jako vrchní hospodář na statku v Torrelaguně zákonitě nesnášel ptactvo, které v hospodářství působí jen obtíže. Konec byl krátký. Světcem zakousnutý svatý Ignác z Antiochie dlouho netrpěl.

       Jeho poslední slova zněla,
       rozprostřená v křeči těla,
       zasazená do biskupského prstenu:
       Jsem pouhá boží pšenice a
       musím být tedy semlet
       zuby nevědomých zvířat,
       to
       abych mohl být
       shledán
       čistým
       chlebem.
       S nebem
       to nemá mnoho společného.

 

 

20.Večer plný šelestů

Zdá se, že stmívání ve své kráse podobá se otevřené ráně. Bráně do vyšších sfér. Necesér večera sklapne stříbrem. Nebesa planou zlatem. Řeky drahým kamením. Oblaka se vzdouvají nad dávno zaniklými městy. Cesty se svíjejí v prachu. Egeria sedí ve starém křesle uprostřed záhonu mrkve a pláčem svlažuje narudlé ocasy pronikající do lůna země. Čeká, až ji jednoho večera Diana promění v pramen, ale Diana se zapovídala na sousedním pozemku s Eiréné. Vášnivě se přou o složení okurkového nálevu. Potíž je v tom, že Diana dává přednost česneku, zatímco bohyně míru preferuje kopr. Dojde na ostrá slova, ale ta se již rozplynou ve tmě.  

       Ozvuky a dozvuky.
       Praskoty. Skryté jásoty.
       Do potop kanou ozvěny vlastních stop.
       Dunění přítomnosti tone v tichu budoucnosti.
       Lámání kostí je obřadem lhostejnosti.
       Odhánění hostí je důkazem velikosti.

       Kráčející
       se dusí smíchem.
       Prchají tichem,
       zoufají hříchem,
       poznávají břichem…

 

 

21. Píseň stvoření

Pořád ji něco bolí, špatně dýchá a v srdci ji píchá trn. Oteklé nohy si stahuje gumovou punčochou, za níž to ďábelsky svědí. Málo spí a celý den ji bolí hlava. Sedí uprostřed svého dílu, ve stínu staré višně, a kolem jen plevel, kopřivy a beznaděj.  Zahrádkáři ji uctivě zdraví a mladé ženy ji každé jaro očistí od pavučin a tvář jí omyjí rosou. Badhra. Slibná. Kdysi doprovázela Šivu, dnes je za trest připoutaná ke svahu se zahrádkářskou kolonií. V horkých letních večerech zpívá Píseň stvoření.

       Před počátkem
       byl vnější vesmír
       nekonečným prázdnem
       a tak se
       jako vejce vejci
       podobal dokonalosti.
       Prázdnota vnějšího vesmíru
       obsahoval pod tenkou skořápkou
       prázdnotu vnitřního vesmíru.
       Jako vejce vejci.
       Jako vejce dokonalosti vejci prázdnoty.
       Ó jako jako...
       Prázdnota vnějšího a vnitřního vesmíru
       však pocítila nezvladatelnou touhu
       po tvoření a touhou oplodněné vejce puklo
       a z dokonalé prázdnoty
       se zrodilo slunce.
       A
       to
       se
       nemělo
       stát!
       Oééé
       áááá...  

 

 

22. Otevírání země hraje všemi barvami

Když roztaje sníh, leží zahrádkářská kolonie na holém svahu jako obnažená. Znásilněná a pohozená. První jarní den se nad ní sklání a hustým deštěm skrápí její rozpukaný klín. Tráva se začíná vděčně zelenat a kameny okolo záhonů se rosí utajovaným studem. Puklým sudem se honí ozvěny a jímka na spodní vody se plní vilností. Vlhkost vzlíná. Zahrádkářská kolonie je zmatená, zmítá se v zeleni, převaluje v modři, a hustě zarostlou bránou drhne po  zčernalých drnech trávy.

       Ve dnech slávy
       je třeba  dokořán
       rozevřít zaklíněné.
       Za každou cenu.
       Za cenu vzkříšení,
       za cenu medu,
       za cenu smíření,
       za cenu ledu.
       Ve dnech slávy
       je třeba otevřít i srostlé.
       I zkrotlé. I nejsoucí.

 

 

23.

Na jaře jsou zahrádkáři zlí. Nenávistní. Nesnášenliví. Nastávající sezóna je časem podezírání, tajného přihnojování, skrývané satby, ukrývaného pýru, vratkého míru a manifestovaného vlastnictví půdy.
       Radou zahrádkářské kolonie pozvaný baron von Müx se dostaví vždy přesně v poledne. Má tašku plnou starých a notně rezavých klíčů. Bloudí mezi pozemky, prohmatává každou prohlubeň, prasklinu, zkouší do ní klíče, nadává, proklíná. Někdy hledá několik dní. Čichá k zemi, naslouchá, prohmatává dutiny mezi kořeny, jazykem ochutnává chomáčky plísní. Konečně!
       Klíč se ztěžka otočí a země je otevřena. Baron von Müx, je to převlečený bůh plodnosti Aarta, se uklání, potí se a podává předsedovi samosprávy umaštěnou fakturu za vykonanou práci. Překračuje otevřenou zemi a mizí v zákulisí, tedy ve vesmíru.
        

 

 

24. Starý kozoroh

Starý kozoroh rád roubuje stromy. Stále na žebříku, stále v korunách. Stále vlaje ve větru.  Nedá si pokoj, ani když kůra větví se potáhla ledem. Posedlost sadaře se dusí povinností. Všechno na jeden kmen. Na jedno posvátné tělo. Živé do živého. Otevřené rány zamazat voskem. Zatáhnout. Uzdravit dotekem. Rozmnožit. Všlechtit.
       Jednou v zápalu roubování odřízl mužství samotnému Apsúovi a narouboval ho na lesklou hladinu zrcadla. Podruhé do milovaného kmínku broskvoně vsadil křehké hrdlo milované. Potřetí do nízkých mraků vetkl roub své duše. Tím všechno začalo. Prohlédl totiž.

       Protáhl se smírem, škvírou touhy,
       klíčovou dírkou poznání a
       spatřil ji. Nahou nad bělostným lotosem umyvadla.
       Ve srázu mezi prsy se varovně zaleskl proud perel.
       Obsah pohledu se zasekl
       mezi broskvovým dotekem stehen.
       Krémem nanášela lítost.
       Jednu vrstvu na druhou.
       Nikdy se neohlédne,
       i když ví, že se dívá.
       Čehosi se bojí. 
       Chtivá jen slov. Tedy lásky?
       Ona přijímá pouze pod obojí…

 

 

25. Jarní rytí do nezbytí

I v zahrádkářské kolonii se čas od času, velice nepravidelně, probouzelo jaro. To bylo převalování, prorůstání, vstávání, to bylo slunce, zpěvu a zbytečných slov. Zahrádkáři, zcela oslepení sluncem, bloudili mezi záhony jako v labyrintu. Všeobecné spiknutí zvolna přecházelo do všeobecného zmámení.
       „Nechce to žádné pocity,“ mumlal stařičký  Anlil. Několik jar již zažil, a tak se nechtěl dát znovu napálit. „Nechce to ani přijetí, ani odmítnutí. Musíme si obhájit svůj díl svobody a nezávislosti!“
       Zaryl rýčem až příliš hluboko, možná až do pekel. Když převrátil mastnou hlínu, ležel na vyrýpnutém kusu země tlustý červ.  Už už ho chtěl rozpůlit lesklým břitem, když červ promluvil.  
       „Jediné, čeho se bojím, je, že nejsi Buddhou a že přece jen budeš zmítán dharmami bytí a nebytí a nebudeš svobodný.“
       To Anlila naštvalo. Břit dopadl a přepůlený červ se kroutil ve smrtelných křečích. Jestli byl v té chvíli zmítán dharmami bytí a nebytí, není jasné.
       Tak přece jsem se dočkal, prolétlo Anlilovi hlavou, tak přece jsem zvítězil. Jasně cítil, že má mysl jako dřevo nebo kámen, o který se zastaví proud, a on bez obtíží může konečně přejít na druhý břeh. 

 

 

26. Polední satori

„V pravý čas se ti dostane zvláštních schopností. Vstoupí do tebe, jako čas do hloupého ciferníku. Budeš najednou schopen měnit špínu ve zlato, zlato v oheň a oheň v nicotný popel. Mořskou vodu proměníš ve smetanu, dokážeš rozdrtit posvátnou horu v prach a z jednoho významu dokážeš učinit bezpočet významů. Také z bezpočtu významů budeš umět stvořit jediný. Co chceš víc?“
       „Nic.“
       Garhoni pečlivě zaléval okurky a nic nedal na hlasy z nebes. Ozývaly se tak často…
       Voda se žíznivě vsakovala do země a polední slunce ho pálilo do zad. Hlasy z nebes uraženě umlkly. Je čas nasycení. V umaštěném papíru čeká karbanátek s hořčicí a jemně nakrájenou cibulí.

       Drobná
       Unce
       Slunce
       Se zváží
       Na zářící
       Misce zrcadla
       Zcela propadlá 
       Domýšlivé tíze.
       Ve sladké míze
       Dřeva
       Se perou střeva
       Skutečnosti
       Nezbývá než doznání
       Vlastní nedostatečnosti
       Holé kosti
       Olizují psi
       Náhlého poznání.

 

 

27. Hadí podoba

Někdy se podoba podobá nápodobě. V každé době těsná. Odložit ji znamená změnit osud. Ponechat si ji může způsobit smrtelné uštknutí. Sázet však vždy nemusí znamenat sklízet. Renenut měla v podobě kobry ochraňovat faraona. Místo toho pleje ředkvičky, bolí ji kolena a bílé vlasy jí padají do očí. Potí se. Zubní protéza se sune přes rty. Nářky přetékají a kanou. Shýbá se nad nekonečnem hořkých rudých plodů, nestvůrné pytle prsů se s pokorou kladou do zkypřené hlíny a ona dlouhými drápy rdousí plevel. Tiskne bledé krčky. Dusí. Trhá zelené krovky oddénků. Zelená krev se zvolna vpíjí do hadí stopy. Dva kroky od potopy ustrnul čas. Staví hráz a Renenut si pobrukuje:

       Tvá chorá
       mysl
       mysl se
       propadá.
       Smysl
       smysl se
       ztrácí…
       Vrací se k
       protikladům.
       Hadům čas plyne líně,
       dusí ho v cizím klíně…

 

 

28. Objekt je hlídán psy

Vychází slunce. Zdlouhavě. Stále váhající, zda se má zavěsit na paži ořešáku a žhnout, nebo vyhasnout ve stínu odkvetlých lilií. Svítá mrákotně a klopýtavě. Čenichání psů proniká až ke kořenům. V trávě se mihotavě lesknou perly rosy. Kadeřavé listy salátu prosí o dotek, zelené a křehce rozespalé. Zahradní konev duní prázdnotou vesmíru.
       Zareus se konečně vyhrabává z nory. Nikdo neví, zda je zásvětním bohem nebo krtkem. Obojí je škodná. Celou noc se mu zdálo, až do dna snu, o kyprých plavovláskách. Okopával je a chemicky ošetřoval. Vlasy jim vevazoval do zaklenuté pergoly, spolu s muškátovým vínem. Něžná hrdla podpíral žebříčky z bambusu. Tak si to přál, tak si to přál. Na to by přísahal.

       Kdosi se rozesmál.
       Naposled. Dnes naposled.
       V chrtích pohybech,
       na vysokých zdech,
       se ježí vystrašené stíny.

       Kdosi se lačně rozesmál
       do prázdna a do ozvěn.
       Ozval se tenký sten.
       To přiskříplý šos strachu
       usychal před prahem.
       Černé prapory jsou vyvěšeny,
       bílé duše vyslyšeny,
       naděje vysvlečeny
       a pohozeny

 

 

29. Album amicorum

Božský Pepíno ví, že uctívání je nutné k prosperitě celé kolonie.  Uctívání Pepína a jeho božské podstaty je přece zárukou nejvyšší úrody. Dokonce i Svaz zahrádkářů vše stvrdil svým razítkem vtisknutým do nakypřeného záhonu Pepínova sebevědomí. A je to! Ale někteří zahrádkáři to stále ještě nechtějí pochopit. Možná jim Kubéra našeptává pravý opak. Třeba jim Renenut syčí do ucha omamná slova o sladké anarchii. A není vyloučeno, že jim Ásané slibuje své tělo výměnou za nenávist k  Pepínovi. Rozvrat se jako plevel šíří nakypřenými záhony zahrádkářské kolonie.
        
Proto si Pepíno nechal říkat božský, jen proto museli členové zahrádkářské kolonie vpisovat svou chválu do tlustého sešitu. Na pomaštěném štítku bylo sice kdysi naspáno velkým stojatým písmem PAMÁTNÍK, ale jednoho srpnového večera rázně vepsala podnapilá bohyně Mamaki inkoustovou tužkou doprostřed štítku s oslími rohy:  ALBUM AMICORUM – Sborník ku poctě samotného Pepína.

 

 

30. Album amicorum II.

Upisovali se do tlustého sešitu, tak jako ďáblu. Stvrzovali, k čemu se doposud nemohli odhodlat. Jejich věty páchly včerejší kocovinou. Jejich nepřiznanou vinou. Vysoušeny pijákem studu bobtnají až kdesi u dna nevědomí. Věty rozsudky. Slova kroutící se jako vykopané žížaly, slepé a plné nepochopitelné žravosti.
        
       „Otevřenost dialektickému procesu je překlenutím pasti subjektivismu,“ poslušně hlásil starý Preiss, jenž  tak neúspěšně
       bojoval s kadeřavostí svých rybízových keřů.
       „Přesně uchopit a pojmenovat
       chce velice hluboký vhled,
       opřený o vytříbenou profesionalitu,“ vepsal Anyroh
       vlastnící jen malý prcíček
       země se dvěma pokroucenými angrešty a
       keřem hustého libečku.
       „S rozkoší ti, Pepíno,
       lezeme do prdele.
       Buď vůle tvá, jako na nebi, tak i na zemi.“
       Tak napsal Kan Ara.  Amen.

 

 

31. Album amicorum III.

Pepíno do sebe leje kořalku, čte v ohmataném sešitě, smysl slov mu uniká do tvrdnoucích jater. Smysl se usazuje do kamene, převrací se a bolí. ALBUM AMICORUM tlačí do kolenou jako skála. Uctívání se rozlévá do všech stran. Vlažné, mazlavé, bobtnající, všudypřítomné.

Na ALBUM AMICORUM po čase naroubován roub černého bezu. Ujal se a dlouhým výhonem zastínil nebesa. Po odkvětu se keř vždy schoulil do černých bobulí a snil o věčnosti.

Za ostnatým drátem kolonie dál chodí Buddha a jeho učedníci. Chtějí biliónům lidských bytostí pomáhat soucitem. Jen zahrádkářské kolonii se pečlivě vyhýbají. Míjejí ji, jako kdyby nebyla. A ona je. Je zásadním rozporem Nauky.

 

 

32. Počátek jara

Sázení do řádek připomíná krvesmilstvo. Garet se v tom vyzná, a proto vkládá fazolky touhy do přesných řádků a rázně je přihrnuje. Vkládá naklíčená semena, samozřejmě v kleče, modlí se a čelem se dotýká udupaného drnu na úzké cestičce. Skrápí slzami. Prohnojená hlína páchne podpažní jamkou. Země ucukává před pokřivenými prsty, které jsou tak naléhavé. Přemlouvají k rozkoši. Dotýká se jí na zakázaných místech, která vyvolávají zemětřesení a sopečnou činnost. Země vlhne v humusu. Řídké chvíle štěstí, říká si starý zahrádkář, se nemají oddalovat…

       Všechno je nutné schovat.
       Do klíčení. Smysl se
       přece také ukrývá
       pod podšívkou
       obnošeného kabátu pokory.
       Staré bačkory
       soucitu se rychle zakoření
       a koncem léta zplaní.
       Pupeny stínů nemají stání
       a staré slunce nelítostně hřeje
       do pouhého zdání.

 

 

33. Morální aspekt existence

Nikdo v zahrádkářské kolonii nepodezíral Krause z ničeho zlého, ale přece se tu pořád něco ztrácelo, nacházela se mrtvá těla a nalíčené pasti. Násilí na ženách nebylo výjimkou a odehrávalo se většinou za sudem s užitkovou vodou. Křik znásilňovaných zahrádkářek se ozýval vždy večer, v okamžiku, kdy se nad obzor vyhoupla luna. Krause, Krause, Krause...
       Musela zasednout samospráva. Krause, ozývalo se nejčastěji, Krause. Kdo jiný? Proklatec Krause...
       Sehnutý stařík byl předvolán. Obviněn. Zažalován.
       A přece mu byla dána možnost, zákony zahrádkářské kolonie to vyžadují, aby se obhájil.
       Krause bezradně rozhodil rukama. Za nehty hlínu, ve vlasech semena, na ramenou spadané listí. V očích modravou prázdnotu smíření.
       „Jakmile dosáhneme určité duchovní úrovně, vyzařuje z ní morální život sám od sebe, morální kázní ani intelektem však této duchovní úrovně nedojdeme. K tomu je nutné přesáhnout ten aspekt existence, který se vyznačuje rozdělením na subjekt a objekt,“ řekl Krause na svou obhajobu.
       Několik přísedících, zejména mladších žen, omdlelo. Spěšně byl vynesen rozsudek. Smrt, Krause, smrt...
       Popraven byl na centrálním kompostu časně z rána. Zahrabán a zapomenut. Věci se přestaly ztrácet, některé se dokonce objevily samy na svém původním místě. Přestalo se zabíjet a staré zahrádkářky se mohly cítit bezpečně.
       Ach, Krause, Krause, kde jsi?

 

 

34. Hubení plevele

Thatés, bůh odvrácených stran, je neúnavný. Činorodý. Jako  předseda samosprávy je pověřen hubením škůdců a plevele. Každý večer si nasadí ochranné brýle, ostře žlutou helmu, mávne křídly obalenými igelitovou fólií, ztěžka nadskočí a vzlétne. Krouží nízko nad pokusnými políčky zahrádkářů a vypouští jed. Když se stmívá, chytají ho mladší zahrádkáři do ocelové sítě, jinak by přes noc zahubil celý svět. Jeho testament znají všichni nazpaměť.

       Co je dáno, to je přáno.
       Od počátku je vyprodáno.
       Co je tam, to je tam.
       K ničemu nic nepřidám.
       Co je náznak, to je zázrak.
       Duch vane do všech stran

       A pán je nepoznán. 

 

 

35. Ztráta těla

Seděla u sudu s hnijící vodou a omývala svraštělé lebky celerů. Mamaki. Dychtivá. Plodná. V rozpadlé kůlně ukrývá pod páchnoucími pytli své insignie. Misku. Květinu. Klenot. Nůž a hůl. Vejce. Po poledni začne krájet celer na malé kostičky a krmí jimi zesláblého manžela. Je to Latipan. Kanaánský bůh stvořitel. Oplodňovatel. Kdysi býk. Nyní leží na flekaté dece, dívá se do nebes a nic nedělá. Celer poradila sousedka. Má s ním své zkušenosti, hihňá se do dlaně. Chi chi chi! Ona ví, co třeba. Latipan lhostejně žvýká kostičky celeru a k večeru cítí, že ho tělo opět začíná zrazovat.

       Není vyhnutí. V mihnutí okamžiku
       se líhne čas. Na milníku
       při cestě do Makotřas
       jsi ji potkal. Zatnutou do svého vzniku.

       Smrt je jen pouhou ztrátou těla.
       A duše nikomu nechyběla.
       Příliš nám neslušela…

 

 

36. Stoupání do výšin

Muso Koroni, čistá žena s prvotní duší, je matkou všech chtonických bytostí, které naučila hospodařit s půdou. Sedá před svou boudou na chatrné lavičce a chladí si nateklé nohy v lavóru ledové vody. Celé roky necítí nic než bolest.  Snad proto na celém svém pozemku pěstuje slunečnice. Zářivé květy jí připomínají slunce, které nemůže spatřit. Je skoro slepá. Navečer se však znenadání promění v hbitého pantera a ostrými drápy způsobuje ženám menstruační krvácení. Kapky krve padají do zlatých terčů okvětí, stékají do kořenů a životadárnou vláhou napájejí zemi. Muso Koroni žadoní, aby ji někdo odvedl na zastávku. Neobměkčí nikoho, a tak se šourá právě na opačnou stranu. Pobrukuje si prastarou píseň svého dětství, kterou tu každý zná nazpaměť.

       Stanout.
       Svanut časem.
       Zasažen jasem
       Ale nikdy na kolena.  
       Beze jména
       Vkročit do nicoty.
       Co ty?
       Co ty...

 

 

37.

Kdo tu věděl, že Naama byla setrou Kaina? Nikdo. Spíš se šeptalo, že Naama byla za mlada tak milá, že svedla dva anděly, Asua a Asaela. Nalehla na ně v rohu kolonie, přehnula je přes rezivý sud a vložila do sebe jejich náhle probuzený stud.
       Atala ještě dodává:
       „Z jejího lůna vzešli zlí duchové, kteří se toulají po nocích. Když najdou spícího člověka, přilehnou k němu a šeptají mu nepravděpodobné.“
       Réa si posune tlusté brýle na konec nosu a protestuje:
       „Naama přece byla vnučkou Kaina a nikdy, nikdy nebyla mladá!“
       Takže:

       Jenom nepodlehnout klamu!
       Je jako prach vhozený do očí.
       A přece se podobá drahokamu,
       který se do krve namočí.

 

 

38. Sdíleno potem

Počátkem léta vždy udeří horka. Vše vadne a usychá. Sluneční paprsky se zadírají do pórů rozpukané kůže. Úžehy planou na čelech a puchýře na spálených ramenou připomínají pečetě. Je třeba zalévat. Amaré tahá plné konve páchnoucí vody a vylévá je na povadlé sazeničky rajských plodů. Její ostře páchnoucí pot se mísí s vodou. Spolu s vodou a potem proudí kropítkem i dlouho zadržované krůpěje ženské touhy. Poměr tří ingrediencí ovšem Amaré přísně tají.

       Posvátné vody pronikají
       ke kořenům. K posledním dnům
       sucha. Touhy vláhy rozevírají
       ukrytá lůna a šťávy se vylučují.
       Živiny stoupají vzhůru
       v nepopsatelné rozkoši.
       Rajská jablka se nalévají
       jako břicha mladých žen.
       Ačkoli sevřeny temnotou
       pro svoje minulé skutky
       jsou tyto plody
       nadány vědomím
       štěstím
       i zármutkem.

 

 

39. Být Osvíceným je těžší než plná konev

Sedí před malým domečkem, stlučeným z různorodých prken. Do dvou okenic jsou vyříznuta srdíčka, kolem nich veselé ornamenty z květin, jablíček a povadlých falů. V nízkém štítu téměř nečitelný kaligrafovaný nápis: Moje dřina.
       Kaso Kroutil. Jméno jako každé jiné. Osud nevšední. Prozářený.
       Kdysi byl u toho, čirou shodou velice podivných okolností, když se narodil Buddha. V zakrváceném klíně, rozevřeném, jako by se chtěl obrátit naruby, se objevila lysá hlavička. Matka zoufale křičela a porodní bábě se chtělo spát. Vždyť včera protančila celou noc!
       Malá oblina hlavy, tolik připomínala tykev, vyčnívala jako ostrov v Rudém moři. Pak se plodové vody a krev vzedmuly a objevil se laskavý obličej. Buddha!
       Ještě se zavřenýma očima pronesl nečekaně známou větu:
       „Na nebesích, je jich třiatřicet, i pod nimi jsem ze všech nejdůstojnější!“
       A bylo to. Matčin zoufalý křik vyvěrající jako pramen z křečovité bolesti se zlomil do šťastného pláče. Chůva si mnula ruce. Tak zase jeden, tak zase jeden...
       Kaso Kroutil vzal svou poutnickou hůl, neodkládal ji ani na okamžik, udeřil Právě Narozeného a takto uspané tělíčko hodil psům. Mohli bychom očekávat, že za to bude odsouzen do nesčíslných pekel a pálen ve věčných ohních. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, kam půjde. Bylo mu jedno, co s ním bude dál. Ostatně proti peklu neměl žádné námitky. Právě se stal Buddhou a neměl žádné já.
       V zahrádkářské kolonii se proslavil pěstováním ozdobných tykví. Vysychaly před zahradním domkem stlučeným z kdejakých prken. Některé připomínaly svraštělé obličeje, jiné holé lebky, a některá občas vypadala jako do nebes vystrčený zadek.

 

 

40. Tajemná příchuť many

„Přítuha, samá přítuha,“ mumlá Baal Šem Tov. Celé dny se sklání nad zrytým záhonem, který zarůstá divokým plevelem. Nechce zasahovat do Božích plánů, a proto plevel odmítá plít. Jen naříká. Jen se postí. A nic.  „Přííííítuha!“
       Celý čas hledá Boha a nalézá plevel. S pokorou čeká na mesiáše a dočká jen přítuhy.
       Plevelu se daří. Jako by byl požehnaný.
       Všudypřítomný. Mocný. Vládnoucí.
       Nesmrtelný. Nesmiřitelný.
       Prorůstající.
       Přítuha!
       Pak se nad zahrádkářskou kolonií objeví anděl. Přes ramena potrhanou pláštěnku s kapucí, holínky a pod vytahaným svetrem ještě vytahanější ňadra. Chraplavým hlasem volá na Baal Šema:
       „Pro své hříchy jsme byli vyhnáni z ráje. Je-li toto pravda, pak bychom se měli vrátit k Bohu ještě předtím, než se Bůh vrátí k nám!“
       „Ano,“ pochopí Baal a začne trhat plevel. Plnými hrstmi si ho vkládá do půstem vyhládlých úst. Přítuha chutná jako mana...

 

 

41. Krev od srdce

Až na samém konci zahrádkářské kolonie, možná, že to bylo až na samém konci světa, protože i ten musí, má drahá Gmaro, někde končit, měly svůj díl tři Erinye. Aléktó, Tisifoné a Megaira. Měly hlavy jako bohyně, tedy z bělostného mramoru, na zádech netopýří křídla, hady místo vlasů a něžné ruce sotva dospělých dívek.
       Namísto boudy, do které se ukládá nářadí, umělá hnojiva, postřiky, kolíky a balíky semen, si postavily malý chrámek v dórském slohu, v němž se uctívaly jako Vznešené. Ostatní se jim jen smáli, ale pravidla samosprávy byla jasná – nechat žít! Zasít a sklidit! Zúrodnit!
       Nikdo netušil, jak jsou tři Erinye zlé. Od té doby, co dostaly svůj díl, pěstovaly na něm košaté cesmíny, které lákají hmyz, z něhož se snadno získá šarlatové barvivo, levný symbol vzácné krve, od té doby nahé obíhaly od západu k východu každý večer zahrádkářskou kolonii. Tak vrhly prokletí na vše, co tu bylo obehnané ostnatým drátem. Na vše živé. A protože Tisifoné doposud nepoznala muže, nešlo prokletí odvrátit. Nastaly zlé časy. Časy neúrody, vadnutí, hnití a mšic.
       Tehdy se probudil ze spánku starý Ores. S Erinyemi měl své zkušenosti, dobře popsané Aischylem. Dlouhý čas přezimoval zahrabaný v kompostu. Když se probral a zjistil, jaká pohroma kolonii postihla, donesl k chrámku Eryniií obětní dary. Myrtový věnec, březí ovci, kartony čistící pleťové vody, vlasového gelu, dvoufázového odličovače a zklidňujícího tělového balzámu. Ješitné Erinye dary milostivě přijaly.
       Ores se v poklidu usadil u prastaré sochy Artemidy. Spadla sem z nebes. Vyhříval se v jarním slunci a vzpomínal na časy, kdy Ifigeneia zemřela pod obětním nožem v Aulidě. Všechno je tak dávno. Tak vzdálené. Ještě ano a ještě ne...

 

 

42. Kůlna č. 237/a

Základním tématem zahrádkářské kolonie je marnost. Zasadíš a sklidíš. Nic víc, nic méně. Mezi setbou a sklizní uplyne stejně tak vteřina, jako věčnost. Dobrý večer, pane Klímo. Dobrý, pane Nietzsche, dobrý. Dědci v teplákách se uklánějí jako na orloji. Svatý stařec v záplatovaných montérkách dřepí v kůlně nad spisem Likute amarim od rabi Šnojra Zalmana z Ljadi a tiše si pobrukuje stále dokola:

       Žít v blaženosti
       znamená míjet.
       Svíjet
       se na rozcestích
       a nikdy nevědět
       kudy kam.
       Jen optický klam
       za nás rozhodne.

       V síti vyššího bytí
       uváznou ti,
       kteří plují
       do nezbytí.
       Jen na ně si posvítí
       světla lačný duch.
       Cesty se totiž
       jen zdánlivě
       sbíhají v nekonečnu.
       Ve stále stejném.

       Jinak jen tanec much
       nad opuštěným
       lejnem.

 

 

43. Nes svůj sen

Laverna, chtonická bohyně podsvětí, se pyšně rozhlíží po zahrádkářské kolonii. Pokaždé dojatá. Pokaždé hrdá. Tady zestárla, pokorná psice obvodní organizace. Pamatovala, když tu byl jen les a svah pokrytý loukou plnou pestrobarevného kvítí. Nikdo by tomu již nevěřil. Vše rozparcelováno, oploceno, hlídáno psy, obhospodařováno.
       Jednoho dne ji však Demiurg seslal z nebes strašnou otázku. Není to všechno jen sen? Její vlastní sen vyvěrající jako pramen ze soustavně potlačovaných, kamením zatížených, obscénních představ? Není to všechno jen kolektivní sen základní organizace zahrádkářů, promítnutý na bělostné plátno nenaplněných osudů?
       Laverna nemohla od té chvíle rozhodnout, zda bdí nebo sní. Přestala obdělávat svůj díl, složila všechny funkce a trápila se ve stínu rozpadávající se kůlny na nářadí. Později byla uctívána jako bohyně prospěchu a zisku a ochránkyně podvodníků. Bývávalo jí i obětováno. Každé ráno jedno malé křepelčí vejce.

 

 

44. Zázrak

Pokroucená jablůňka stojící na samém okraji zahrádkářské kolonie se naklání přes plot právě v místech, kde visí cedule s nápisem Objekt je střežený psy. Právě ta se na Štědrý večer obsypala květy a vzápětí ovocem. To byl zázrak nejen botanický, ale zároveň i teologický. Mohla to být připustitelná anomálie stejně jako symbol mystéria prvotního hříchu a konečného vykoupení člověka.
       Svědci zázraku nebyli téměř žádní. Zahrádkáři klímali u vánočních stromků, v hrdle vzpříčenou kost, v srdci pochybnosti. Takže jen zatoulaný pes, zapomenutý rýč, hvězdy a nekonečná temnota nebes. 

       Takže:
       Nemá smysl dále čekat
       říci ano.
       Lekat se vlastních snů
       je zakázáno.
       Ano.
       Ano.
       Ano.

 

 

45. A ještě Lilit

Každé ráno přijíždí jako první. Celý den se plahočí nad několika záhony, věčně skloněná k zemi. Úrodu má záviděníhodnou. Tři rudé ředkve do kila. Zelné hlávky zpevňuje ocelovými obručemi. Mrkve jako klády porcuje pilou. S pýchou ukazuje ceny ze Země živitelky. Již třicet let je volena do samosprávy.
       O půlnoci Lilit opouští svou garsoniéru v panelovém domě a odebírá se do nedaleké pouště. Tam začne skučet, až se nebeské sloupy otřásají a země se chvěje. Démoni ji obletují, ale netroufají se přiblížit. Od hlavy po pupek je Lilit krásnou ženou, od pupku dolů je samý plamen a oheň. Ani Ašmodaj ji neosedlá semenem. Na věky panna. Lilit.
       Každé ráno přijíždí jako první.
       Proto má svůj vlastní klíč od hlavní brány.

       Protože krása,
       psice schoulená
       u nohou svého pána,
       je nedoslýchavá.
       Jen proto neslyší
       naše vzývání
       a pavoučími prsty
       se krása
       dotýká jen našich
       matných stínů.
       Pro krajinu
       je to spása...
        

 

 

46. Čekání na spasitele

Haren vlastnil největší díl. Nikdo nevěděl proč. Haren tvrdil, když byl předvolán vedením samosprávy, aby věc vysvětlil, že se jedná o dar nebes. Tak dobrá, Haren, dobrá. A prodat byste nechtěl?
       Nechtěl nic. Stále jen opakoval, že svět dnes přešel do stavu zdokonalení. Proto není třeba dodržovat zákony.
       Pepíno se s ním přel a Lilit se mu ošklivě vysmívala.
       „Mesiáš nepřijde dříve,“ hájil se Haren, „než se celý svět stane naprosto ctnostným, nebo naprosto neřestným.“
       „Pak ovšem,“ uvažovala Muso Koroni, „je to jasné. Učinit všechny ctnostnými, to by trvalo dlouho, možná nekonečně. Učinit je opakem je snadné. A protože největší neřestí je odpadnutí od víry, bude to nejlepší prostředek, jak připravit Spasiteli rychlou cestu.“
       „Kéž by tomu tak bylo,“ vydechl Haren.
       Seděl v naprosté nečinnosti a největší díl, tak jako on, zarůstal plevelem. Stal se trouchnivějícím kmenem, s ušima chorošů, s očima svlačce a s rozpraskanými rty opuštěného ptačího hnízda.

       Nic
       než čekat.
       Lekat se
       a smekat
       před každým,
       kdo jde kolem.
       Nad prostřeným stolem
       zase svítá.
       Modravé nebe
       nečeká.
       Jen zebe...

 

 

47. Večerní odjezd

       Tma padne do zahrádek jako kámen. Se vším je najednou ámen. Ještě uklidit nářadí, dojíst zbytky odpolední svačiny a rychle na autobus. Hlavně nic nezapomenout. Nic. Vymýt ešus od mastnot a v rychlosti odbýt obřad snímání z kříže. Je to starý rituál, jehož smysl dávno uschl mezi maceškami. Zaklapnout zámek od boudy na nářadí a klíč zasunout za trám. Snad se nikdo nedívá. Všichni odjíždějí ve zmatku. Nepohodlné převleky těl všude tlačí. Občas kůže naruby a švy duše nakřivo. Zamyká Flora. Na dva západy. Klíč pokaždé spolkne. Je to její jediná vášeň. Zamyky, zamyky, na čtyři kolíky, blábolí Mínákší, rybooká. Zamyky, zamyky, na čtyři balíky, šeptá Anará, hadí. Zamyky, zamyky, na čtyři proniky, myslí si Kreanos a kříží v kapse ukazovák s prsteníkem na znamení pevnosti. Zamyky, zamyky, na čtyři dolíky, huhlá Arna s holubími křídly schovanými pod opraným pláštěm s kapucí. Zamyky, zamyky... 
       Nikdo neví, zda se zítra vrátí. Co se tu ztratí, navždy zůstává.
       Zastávka na znamení se třese zimou. V opuštěné zahrádkářské kolonii se probouzejí čtyři hadi, kteří se s nocí rozkládají do čtyř stran. Van touhy je uondán. Hadi v máselnici stloukají vodu, ta vstoupí na nebesa a promění se v mračna. Bohové Ah Patnar a Uinicob do nich buší kamennými sekerami, až začne pršet.
       Padá vláha, ječí starouškové v autobuse a tisknou se vrásčitými obličeji na okna. Padá vláha…  

 

 

Poznámka autora:
V knize se nachází velké množství citátů z různých knih. Je zbytečné je vyjmenovávat, zvláště když některé ještě nebyly napsány.

 

Co ráno nesklidíš,
to již večer v mrákotách zajde…

Za mytické je považováno stadium před vznikem vědy a filosofie – mělo by tedy odpovídat době prehistorické. Kdo by tomu věřil? Stačí se zajet podívat třeba na pražskou kolonii zahrádkářů s báječným názvem Pučálka, a je jasné, že mýtus neskončil, mýtus trvá. Připodobníme-li ve shodě s českými vykladači filosofie zmíněná tři období k vývoji jedince, odpovídá mytická fáze dětství, přijímání, nejhlubší vrstvě vědomí, období pohádek a bezvýhradně přijímaných výkladů rodičů o světě kolem,  kdy všechny odpovědi jsou dostačivé a nádherně se propojují do celistvého ne- či předvědění. Kdy je všechno v pořádku. Kdy se svět nachází v radostné harmonii. Kdo by se do této fáze nerad vracel, resp. kdo by z ní vůbec utíkal? Kdo by si nevzal na pomoc zbytky fysis a jejích mystérií prací na čerstvém vzduchu? Kdo by se chtěl posouvat k náročnému vymezování se vůči světu, ke kladení otázek, zpochybňování, k reflexi, hledání alétheie a poznávání, když je v mýtu tak příjemně?
       Že se tu jedná o lákavé téma k literárnímu zpracování, je nasnadě. Mytický vztah spojuje malou všední zkušenost s nekonečně velkým kosmickým děním, s bohem či božstvy. Právě toho si Mýtus zahrádkářské kolonie Václava Vokolka (1947, Děčín) všímá, to využívá ke svému ironickému pohledu na rajčatová pitvoření na miniaturních políčcích. Jedeme autobusem z panelových kukaní za prací, vyzbrojeni nářadím, sazenicemi a svačinou, protože k tomu byl člověk stvořen. Vcházíme branou s nápisem Objekt je střežen psy - my, Kybelé s Attisem, Mími, Lilit a Izumud, Baldr a Nanna, a ovšem Pepíno a starej Maras. Sejdeme se pod starým stromem Yggdrasilem, upíšeme se do Alba amicora a vydáme se hledat grál. Je potřeba se sklánět před plodností země a umět s ní hospodařit (rozuměj, vypěstovat co nejvíc).
       Pro zahrádkáře je, zdá se, stáří návratem do bezstarostného dětství. A tak se při čtení nemůžeme tak docela „dusit smíchem“, ač by se chtělo. Nad hlavami nám ostatně kráká věčný havran a plevelu se daří.
       Bude se sít.  Bude se obdělávat. Bude se sklízet. Bude se zalévat a rozsazovat. Hnojit. Kypřit. Toužit. Snít.
       Svět tedy opět zachráněn.
       Tak přece…

       Mýtus zahrádkářské kolonie (2004) Václava Vokolka vznikal pět let. V autorově díle lze vysledovat mýtotvornou tradici,  kterou započaly už prozaické parafráze mýtů a podobenství ze 70. let, jež s titulem  Triptych vyšly roku 1995. Tato linie určuje do značné míry také autorovu básnickou tvorbu z let 1971-1995 (tiskem v knižním průřezu Zříceninový mramor, 1996). Pokračoval v ní i Tancem bludných kořenů (1998) a básnickou sbírkou Hercynský les (2000). Mezitím se básník, spisovatel, publicista, pedagog a výtvarník rozhodl srovnávací mytologii také přednášet.
       Mýtus je v překladu vyprávění.  A za vyprávěním se vždy skrývá poesis. Václav Vokolek vypráví tušené, nikoli pozorované. Že je někdy intuice před pravdou, že dohoní, ba předhoní směšnou tragédii reality, o tom svědčí autorova následující zkušenost.  Václav Vokolek totiž v kolonii Pučálka nikdy nebyl. Ukázalo se až později, když fotograf Richard Čermák (1982) přinášel z míst, jež zachycoval na svých snímcích, příběhy k neuvěření, že básnické texty byly mytologickou realitou. Pučálku najdete tam, kde mýtus souznívá s nicotností a pohanstvím, s životem samým. A jak říká Václav Vokolek, ubohé, směšné figurky z kolonií jsou nakonec bohy, kteří obdělávají zem. Spolu s Eliadem, slovy V. V., prožíváme tu vyšší stupeň posvátnosti: Bůh je vtělen do toho nejvšednějšího. A z mýtu vzniká pod rukama zkušeného mytologa epos.

Olga Stehlíková
Únor 2009