Miroslav Vejlupek

Miroslav Vejlupek (Čerchovský) se narodil 29. ledna 1952 v Domažlicích. Středoškolského vzdělání se mu dostalo na Odborném učilišti Českého svazu spotřebních družstev v Praze-Klánovicích (obor kuchař-číšník, 1972) a na Střední knihovnické škole v Praze (obor kulturně výchovná činnost, 1977). Po čtyřletém profesionálním působení v kulturní a osvětové sféře prošel řadou dělnických zaměstnání. V dělnické profesi pracuje podnes.

Vejlupkovy publicistické a literární začátky se datují do roku 1973, kdy publikoval v plzeňské Pravdě svoji první povídku. Od té doby četli jeho glosy, črty, fejetony a povídky čtenáři Nového Domažlicka, Pravdy, Zemědělských novin, Družstevních novin a periodika Z Chodského hradu, později čtvrtletníků Dokořán a Spektrum. Příležitostně publikoval také v měsíčníku Host a www.libereckelisty.cz, obtýdeníku Tvar, týdeníku Obrys-Kmen a Písecké postřehy a v denících Mladá fronta DNES, Písecké listy, Jihočeské listy, Plzeňský deník (Kultura), www.neviditelnypes.cz a www.pozitivni-noviny.cz.

Koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let redigoval na Domažlicku dva závodní časopisy.

V roce 1979 vyšla Vejlupkovi v plzeňském Západočeském nakladatelství knižní prvotina Chlapi se nebojí a dva roky nato próza Hlava plná mozolů. Potom se v oficiální literatuře na dlouho odmlčel a po celá osmdesátá léta distribuoval pouze samizdatové strojopisy esejistických textů Léta 1938–1938 a kontinuita chodského povědomí, Pomník Jana Sladkého-Koziny – symbol kontinuity chodského povědomí, Sedmero setkání s Jindřichem Šimonem Baarem, Básník, který nedozpíval, V zeleném světě pravdy, Černobílou stopou Vladimíra Böhma a Obhájce básnivosti dnů. Vejlupkův návrat na literární scénu se pojí s rokem 1998, kdy vydává vlastním nákladem prozaický triptych Vyvřeliny a poté sbírku povídek Nemocný život (1999). Na Internetu zveřejnil prózu Zahrada v jeskyni, výběr kratších próz Z balad, triptych U Ošuntělého fraku sbírku esejů Klec z hedvábí, esej Co dovoleno spisovateli a dosud tři díly souboru Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate: sborník archivních dokumentů Literatura a kyberprostor, a příběh a nekonvenční monografie Osobnost Theofila Halamy a Osobnost Čestmíra Vidmana. Český rozhlas – stanice České Budějovice zdramatizoval jeho povídku Věk čirosti (2000).

Miroslav Vejlupek byl ze zakládajících členů a v letech 2001–2003 jednatelem uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku. Editoval jeho internetový literárně-výtvarný projekt Litterate 28,086 na http://v-art.envision.cz, kolem něhož vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Rozešel se s občanským sdružením Obec spisovatelů a s občanským sdružením Středisko západočeských spisovatelů.

     Wagon IV/05

     Wagon II/06