Petr Váša

Petr Váša (7. 2. 1965, Brno), literát, výtvarník, skladatel, performer a fyzický básník, žije v Brně. Vystudoval dějiny umění na brněnské univerzitě (1983-88). Založil hudební skupiny Z kopce (1985), Ošklid (1987) a A-Beat (1990). Po skončení jejich činnosti se věnoval především projektu fyzického básnictví, žánru vyjadřujícího literární, hudební, pohybové a výtvarné inspirace pouze hlasem a tělem sólového performera, případně zvláštním druhem kresby (od 1991 – představení a nahrávky, od 1992 – kresby, vizuální básně, od 1993 – semináře a dílny na různých uměleckých školách a festivalech). Vydal mj. knížku poezie a kreseb s doprovodnou audiokazetou Texty, básně, poémes physiques (1994) a CD Cirkus-Chaos-Minaret (l998), zvukově-obrazovou „definici“ žánru fyzického básnictví. Po letech sólového vystupování založil hudební skupinu Ty Syčáci (1999), se kterou zatím vytvořil dva písňové cykly a dvě experimentální opery. Letos vyšlo album Manifesto, Vášův manifest fyzického básnictví ve zvucích, slovech a obrazech vydaný k patnáctiletému výročí vzniku tohoto žánru. V současnosti je autor zaměstnán sólovým „opusem v trans-latině“ Tomvansong, z něhož otiskujeme ukázku.

     Poezie Wagon III-IV/07

     Fónická poezie Wagon III-IV/07