Jiří Valoch

Jiří Valoch (6. 9. 1946, Brno) je v mezinárodním kontextu jednou z významných osobností lingvisticky orientovaného umění. V letech 1965-1970 vystudoval obory bohemistika, germanistika a estetika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Žije v Brně. Je řazen do druhé vlny experimentální poezie, počátky jeho tvorby, která se pohybuje na hranicích lineárního textu, obrazu, vizuálního objektu a prostorového útvaru, můžeme datovat od roku 1963. Pole jeho působnosti je velmi široké: je teoretikem a kritikem umění, publicistou, kurátorem výstav, konceptuálním umělcem; tvůrcem vizuální a konceptuální poezie, fotografické poezie a fotografických konceptů, textových instalací, konceptuálních kreseb, v neposlední řadě i instalací prostorových a zvláštních Haiku. Autor patří mezi silné průkopnické individuality konceptuálního umění, a to nejenom jako vynikající umělec, ale i svou polohou důležitého zprostředkovatele a iniciátora aktuálního uměleckého dění (publikuje od počátku 70. let). Na přelomu 60. a 70. let byl členem Klubu konkrétistů a od roku 1997 je členem brněnské sekce Klubu konkrétistů 2. V 70. a 80. letech byl jako zaměstnanec brněnského Domu umění klíčovým organizátorem výtvarného dění. V současné době pracuje mimo jiné v Národní galerii v Praze. Samostatně vystavuje od roku 1967 (VCH 64/67, Divadlo hudby, Ústí nad Labem) a naposledy svoji tvorbu představil v roce 2006 – 2007 (Instalace. Veletržní palác, 2. patro - respirium, Praha a Projekty. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem).

     Teorie Wagon III-IV/07

     Poezie Wagon III-IV/07