Irena Václavíková

(* 1978)
Pochází z Dobroslavic na Opavsku, nyní žije v Ostravě; v roce 2006 jí vyšla básnická sbírka Zámlky v brněnském nakladatelství Host. Poezii a prózu publikuje v Hostu, Tvaru, Welesu, Psím vínu, almanaších a antologiích.

     Wagon II/07