Miroslav Václavek

www.vaclavek.eu
Narozen 19.8.1965 v Rýmařově. Živý v Šumperku. Nemladý, nestarý a snad už zbavený prvních pravd. Někde hluboko v sobě jsem stále stejný jako v první den, stejný jako hory, které mne obklopují, stejný jako kraj z tvrdosti, krásy a přímočarosti, v němž žiji. Protože…

Narodil jsem se
za okrajem větru

     žiji
svému času poblíž

    umírám
den po dni

malý pták v mém srdci
o mě neví

    jsem možná pouze něčí sen
a i vy se mi jenom zdáte

    v mých kostech
bije živá zem

ranami v očích
mi vytéká noc

 

Náklad

Wagon II/07

Wagon II/08

Wagon II/10