Jaromír Typlt

Narodil jsem se v roce 1973. Na internet jsem si ještě moc nezvykl, procházím ho jen zběžně a roztěkaně, a proto možná s předpojatostí „papíráka“ předpokládám, že psanému slovu se tu nedostává potřebné soustředěnosti. Ruší mě ten přebytek informací na všech stranách. Sotva k něčemu dojdu, něco mě nutí překliknout dál. Zpomalit se na pozorné čtení, to je pro mě na síti málem nadlidský úkol.

Přesto si už několik let v představách tvořím vlastní stránku, odkud by se daly stáhnout texty, které jsou už vlastně k nedohledání – roztroušeny po různých literárních časopisech (Host, Souvislosti, Revolver Revue, Protimluv, Výčepní list...) malonákladových knížkách nebo rovnou bibliofiliích (zatím poslední byla že ne zas až, 2003, proložená grafikami Jana Měřičky). Funkce „download“ je mi sympatická.

Na síti mám zatím vyvěšeno jen několik ojedinělých úryvků, mj. v antologii české poezie Vrh křídel (http://www.sweb.cz/antologie/index.html) Pro Wagon jsem vybral tři novější texty, z nichž každý je trochu odjinud – jeden byl původně určený k živé tříminutové performanci na tzv. „slam poetry“ – a pro představu jsem připojil i jednu báseň ze své první sbírky, vytištěné v roce 1990.

K vlastnímu životopisu snad jen tolik, že mě výrazně ovlivnila Nová Paka, podkrkonošské město, z něhož pocházím a kterému jsem věnoval dokonce i samostatnou knížku Opakem o překot (1996, Nakladatelství Host). Od roku 1997 žiju v Liberci a občanským povoláním jsem galerista v Malé výstavní síni.

TJF

Doporučené stránky

Nová Paka: www.munovapaka.cz, www.open-art.cz, www.socharina.cz
Malá výstavní síň Liberec: www.lidovesadyliberec.cz
Literární časopisy: www.hostbrno.cz, www.souvislosti.cz, www.surrealismus.cz
Přátelé a spolupracovníci: www.kopasz.cz, www.acher.cz, www.michalrataj.com
Nejoblíbenější blog: www.kokolia.bloguje.cz

Připojené foto:
Jaromír Typlt v masce s vlastní tváří, z akce při zahájení výstavy fotografa Šimona Pikouse v pražské čajovně Měsíční kočka (únor 2006).

     Wagon II/06