Kateřina Tošková

Studuje bohemistiku a společenské vědy na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a je šéfredaktorkou Kulturně-literární revue Pandora.

     Teorie Wagon III-IV/07