Miloslav Topinka

Miloslav Topinka (4. 7. 1945, Nový Etynk), básník, esejista, editor, žije v Praze. Vystudoval psychologii na FFUK v Praze. Zúčastnil se devítiměsíční studentské expedice Lambaréné po 14 zemích Afriky. Byl členem redakční rady a od konce r. 1968 až do úředního zastavení časopisu i redaktorem měsíčníku Sešity pro literaturu a diskusi. Publikoval dále v časopisech Orientace, Výtvarná práce a v Literárních novinách. Už jeho básnická prvotina Utopír (1969) se řadí mezi přelomové sbírky experimentální, zpochybňující slova a řeč a dotýkající se „prázdna za řečí“. Náklad další básnické sbírky Krysí hnízdo (1970) byl již zmakulován, sbírka vyšla až o 20 let později. Ani experimentální sbírku poezie Pavoučí síť, připravovanou v r. 1970, nebylo již možné vydat, text je navíc ztracen. Během normalizace pracoval Topinka jako psycholog, později v marocké firmě. Po roce 1990 publikuje poezii a eseje v Literárních novinách, Hostu, Souvislostech, Tvaru, Iniciálách aj. Připravil k vydání antologii francouzské meziválečné skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra, 1993), texty Věry Linhartové (1993), Rogera Gilbert-Lecomta (1996) a Záznamy Jiřího Koláře (2002). V r. 1995 vydal knihu zlomků a skic k J. A. Rimbaudovi, nazvanou Vedle mne jste všichni jenom básníci, v r. 2001 text ke knize Snad nic, snad něco. Práce na papíře Jiřího Koláře z let 1962-1963. V r. 2003 vyšla jeho nová sbírka poezie Trhlina, za kterou obdržel Seifertovu cenu. Přeložil Rimbaudovy Dopisy vidoucího (2000).

     Poezie Wagon III-IV/07

     Fónická poezie Wagon III-IV/07