Michaela Thelenová

Michaela Thelenová (6. 6. 1969, Chomutov), výtvarnice, fotografka a grafička, žije a tvoří v Sovoluskách u Ústí nad Labem. Vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1994 působí jako odborná asistentka ateliéru Fotografie na Fakultě užitého umění a designu téže univerzity. Pravidelně vystavuje od roku 1992, zúčastnila se i řady kolektivních výstav, naposledy např. výstavy Hrubý domácí produkt (Praha 2007). Kromě umělecké činnosti se věnuje i tvorbě internetových stránek a oblasti nových médií, což se promítá i do jejího výtvarného díla a fotografií, např. přepis Legendy o svaté Kateřině formou sms – Legenda (2001), „sbírka“ fotografií ovládacích pokynů z oken Windows, která jsou uspořádána do podoby básní – Poezie (2003/2004) či cyklus Krajiny (2005). V roce 2003 byla jednou z finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého.

     Poezie Wagon III-IV/07