Marek Tarnovský (1973-2069)

je od přírody optimista. Autorsky zaměřený herec a kmenový režisér divadelního spolku Tréma 29 se mimo jiné snaží o inscenování poezie. Píše básně, sepsal tři divadelní hry a v okamžicích čirého zoufalství nad neposlušností slov skládá primitivní hudbu. Profesí je komerční grafik, miluje kávu s mlékem a k smrti rád vytváří vlastní medailonky v er-formě.

Náklad

Wagon II/10