MARTIN ŠVANDA

II. pod postelí je noc

-
(potom)
probudil se
ještě byla tma
někdo za zdí
broukal si
-

-
(potom)
usnul
k obědu bude dnes chmýří
pomyslel si

mezitím
noc venčila své psy
-

-
(potom)
probudil se
k obědu bylo chmýří
-

-
(potom)
usnul
šel do koupelny
Jasmína - ta která nepřišla
si v něm stříhala vlasy
-

-
(potom)
probudil se
podíval se z okna
stromy se kývaly
jako by na ně někdo dýchal
-

-
(potom, někde ve snu)

v tomhle domě je všechen nábytek
zabalený do prostěradel

dívčí ruce tkaly
bílé noční košile
na jezero uléhaly
umazané od chvíle

hladíš-li je, toto šeptají
-

-
(potom)
probudil se
podíval se z okna
pomyslel na dešťovou kapku
co ještě nedopadla do kaluže
v tom jiném městě

kde za něj na provázku
tahá někdo jiný
svůj skleněný zvon
-

 

-
za vesnicí houká vlak
a ve všech vagónech se svítí
za vesnici houká vlak
a ve všech domech se svítí

to strojvůdce Moment
veze vlak na konec noci
u trati mává Sedmispáč
-

 

 

III. a ona možná čeká a on možná není

1.
-
nějaký čas žil jsem
u zaříkávače zrcadel
na neviditelném trhu

tehdy jsem se živil
olizováním známek
-

2.
-
potom přišli lovci típlic
vzali mne sebou do vnitrozemí
na cestě jsem potkal kachní ženu
za úsvitu vložila
svůj zobák do mých dlaní
a já do jejího pohledu naději
-

3.
-
stmívá se
a noci jsou tu dlouhé
než se z jedné probereš
už abys ve druhé bděl

pomyslel si když odešla
-

4.
-
(sen z petrolejové vesnice)

Jasmína si dnes posolila ústa
když mě líbá na víčka
jako by se smála

vesnicí táhne podvečer
a zástup nahých nespravedlností

-

5.
-
(sen z petrolejové vesnice)

tkadlec niterného stavu

v rohu místnosti violoncello
v srdci tětiva místo smyčce

hvízdá si:

upleteme pavučinu
z tenkých rýmů pro bublinu
místo rtíkům okarínu
přiložíme k baldachýnu

po dvoře šramotí mravenčí křídla
-

6.
-
kráčíme po hřebenech
kráčíme po hřebenech
v údolí se mlha převalila na břicho
vystrčila na nás spodničku
-

7.
-
přešli jsme hory a došli k moři
náš šaman Mimo Limit
vydlabal zprávu na jazyky kaktusů
a do našich vložil radost
po dlouhé cestě nás čekala plavba
přes vitamínovou řeku
k modrému domu
-

8.
-
před vyplutím
pijeme lahve s lovci típlic
Já o ostatní lovci
kterým stále odkládají zítřek

jsem opilý
vypil bych i loď ze sirek
kdyby mi někdo
přinesl takovou láhev
-

9.
-
(sen před plavbou)

někdy mám pocit
že žiji život osmileté dívky
někde na severu
v panelákovém bytě
ze kterého ona se dívá
za mne na horské výběžky
s nosem na skle
než půjde spát
-

10.
-
tam za řekou
leží dům
v něm ty na posteli
díváš se
jak zametají strop
-

11.
-
plujeme přes vitamínovou řeku
místo pádel síťky na motýly
místo motýlů samá voda
do dna
narážely po celou cestu
čumáky ryb
až jednou…
-

12.
-
(v zátoce purpurového lva)

země na obzoru
ale z tebe už mi
vzpomínky odplouvají
poznám tě a oslovím tě?
ty která zatím nemáš jméno
když jsem tě nikdy neviděl?
-

 

13.
-
nebyla na pobřeží
cestu do vnitrozemí si nepamatuji
-

14.
-
jednoho dne
vyšli jsme na planinu
místo domů krátery
uprostřed bezzubé vesnice zvon
něco na něm bylo zevnitř napsáno
utábořili jsme se poblíž něho
-

15.
-
po nebi lezou mlčící ještěrky
želva je v horečkách
nelze věštit
Mimo před spaním pomyslel
na ranní kosti a zesmutněl
-

16.
-
tu noc jsem nepil jako ostatní
nechtěl jsem ze sebe odejít
aniž bych tě potkal
voda na pobřeží
se začala ošívat
tu noc jsem je opustil
vydal se na cestu
-

17.
-
cestou z vesnice
viděl jsem zvon
jak se začervenal
to moje milá na mne myslí
v tom jiném modrém domě

Druhý úryvek ze sbírky, psáno duben 2002 – červen 2003