Josef Štochl

Josef Štochl (2. 3. 1966, Havlíčkův Brod), literární teoretik, básník a překladatel, většinou žije v České a Slovenské republice. Vystudoval knihovnictví a vědecké informace, později bohemistiku a germanistiku na FFUK v Praze. Zabývá se zejména versologickými rozbory (viz např. studie Mezi hláskovou instrumentací a rýmem / Se zaměřením na Rilkovy Duinské elegie a pozdní tvorbu Vladimíra Holana/ či diplomová práce Verš Ortenovy Čítanky jaro, obhájena r. 1997) i původní básnickou tvorbou. Knižně publikoval sbírku básní Ztracený brod (2001), jež obsahuje také vizuální poezii, soustředěnou do oddílů Zoon politikon a Konstanty a proměny v ploše. Štochlova ojedinělá teoretická práce Svět díla Jiřího Ortena je připravena k vydání. Jeho básně jsou součástí Antologie nové české literatury 1995-2004 (2004). Autorovu výběrovou bibliografii přináší a nejrůznější aspekty jeho tvorby a života shrnuje práce J. Habánka Kauza Josef Štochl (2004).

     Poezie Wagon III-IV/07