František Sojka

Více fotím necelé tři roky. Myslím si, že fotografie mají mluvit za mě… slov není třeba. Pokud to fotografie nesvedou, potom je lépe mlčet.

     Galerie II/04

     Galerie I/05