Viki Shock

Narodil se 8. dubna 1975 v Praze. Básník, prozaik, publicista, výtvarný umělec. Po absolvování Střední technicko-strojní školy (r. 1995) pracoval jako mechanik, sanitář, knihovník a vrátný. Od r. 1998 do 2004 byl zaměstnaný jako asistent produkce v České televizi. Poté pracoval jako jazykový korektor v grafickém studiu. Nyní je dlouhodobě nezaměstnaný. Žije v Praze.

V l. 1994-1995 vydával společně s Robertem S. Vronskym Karpatské příčiny, literární měsíčník pro geniální; v l. 1993-1996 a znovu od r. 2002 do 2004 člen hudební skupiny Ironickej mozek (autor textů, zpěv, kazoo), se kterou nahrál tři demokazety a CD Příchod bohů aneb To jste nečekali! (Vronsky records, 2002);
Od r. 1997 vydává v samizdatovém nakladatelství THC Review v nákladu 5-30 výtisků knížky „cannabisové crazypoezie“ (celkem zatím vyšlo třicet titulů); v l. 2000-2001 dramaturg autorských večerů poezie a prózy v již zaniklém pražském divadle Šuplík. Od r. 1999 do 2004 členem redakčního kruhu časopisu pro současnou poezii Psí víno. V současné době je redaktorem kulturně-společenského časopisu na internetu Dobrá adresa (od r. 2000), redaktorem studentského listu Babylon (od r. 2005) a členem redakční rady patafyzického občasníku Clinamen (od r. 2005), dále je členem literárního spolku Houby s woctem (od r. 1999) a členem Klubu nezávislých surrealistů (od r. 2000). Redakčně se podílel na almanachu Jít pevně za svým imbecilem (ed. R. Kopáč, Clinamen, Praha 2003). Debutoval v r. 1997 v časopise Ibis, dále publikoval v Dobré adrese, Hostu, Nových knihách, Psím víně, Salonu Práva, Intelektuálu, Tvaru (zde výbor z THC Review 1997-1999, Tvary 16/1999, T. G. Masakr: Schizofrenikovy zápisky, společně s D. Sekáčem, Tvary 5/2000). Je zastoupený v almanaších a sbornících, mj.: Atlas hub (Vesele mrtvý domeček, Děčín 2000), Odborníci (Vesele mrtvý domeček, Děčín 2001), Břitvou do klavíru (ed. R. Kopáč, Clinamen, Praha 2002), Letenka do noci - Antologie současné surrealistické poezie (Petrov, Brno, 2003) Antologie českého rozhlasového fejetonu 2002-2004 (Concordia, Praha 2004), Antologie nové české literatury 1995-2004 (Fra, Praha 2004). V březnu 2004 reprezentoval českou poezii na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku, v srpnu 2005 se zúčastnil česko-rakouského projektu „vlak času – stifter“.

Ve své výtvarné tvorbě se věnuje především koláži. Podle jeho povídky Poznávejme umělé ráje! z knihy Karel Bodlák – Květy bodláčí natočil v r. 2002 režisér Vladimír Franče stejnojmenný krátkometrážní film; tentýž režisér v r. 2003 zfilmoval (pod názvem Zatmění) i Shockovu básnickou skladbu Ráj aneb Zatmění slunce ve východní Evropě. Spolupráce režiséra a básníka byla prozatím završena r. 2004 zfilmováním Shockova námětu Vesmírná.

   

Bibliografie

Dvacet deka něžností (poezie, vlastním nákladem, Praha 1997)
Dvakrát opakované ňadro (poezie, Clinamen, Praha 1999)
Karel Bodlák – Květy bodláčí (próza, Votobia, Olomouc 2001)
Pozdrav z Pandemonia (poezie, Klub českých bibliofilů, Praha 2002)
Negropolis aneb Irracionálno dobyto! (poezie, Protis, Praha 2003)
Dvakrát opakované ňadro (2. doplněné vydání, Concodia, Praha 2003)
Poddůstojníky (poezie a próza, Cherm, Praha 2003)

 

Náklad

Wagon III/08