Ladislav Rusek

Narozen 28. června 1927 v Hrabství ve Slezsku. Výtvarný pedagog, teoretik, grafik, malíř a publicista.

Popsal jsem spoustu papíru verši,
mezi nimi i stovkami haiku,
těch sedmnáctislabičných trojverší,
jejichž ukázňující forma,
které nás naučili Japonci,
mne po léta tak okouzluje.
Ty drobné básně mají něco společného
i s bonsaji, miniaturními stromečky
v nápovědi stylizované krajinky.
I haiku napovídá
– doplň si, čtenáři, mou myšlenku
svou vlastní vizí, svým snem.
Probíral jsem se svými zápisky
a s pozachvěním jsem zjistil,
že většina mých haiku
je poznamenána podzimem, jesení
(obě česká slova jsou krásná.
Německý Herbst zní trpčeji,
však také herb znamená trpký).
A tak jsem, po sbírečkách
Hořký lék podzimu a Podzimní smíření,
rozdaných přátelům asi před deseti roky,
vybral dalších šedesát haiku s nadějí,
že je přijmete vlídně.
A řeknete-li, čtouce ty podzimní verše
– je to příliš teskné, podotknu omluvně:
vždyť je to stesk smířený.

Podzim L. P. 2004

 

     Wagon I/05