Tereza Riedlbauchová

(*1977 v Praze)

Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nejprve český jazyk a literaturu, poté francouzštinu a dále pokračovala doktorským studiem na Katedře české literatury, které ukončila v roce 2007. V současnosti působí jako lektorka na Katedře slavistiky na pařížské Sorbonně.
V roce 2001 začala pořádat na Loretánském náměstí bytový literární salon a dosud proběhlo třicet večerů autorského čtení českých a zahraničních básníků a prozaiků, doprovázených často výtvarnými výstavami anebo hudebními a divadelními vystoupeními. Tuto tradici přenesla též do pařížského prostředí a při literárních večerech se tak prolíná česká a francouzská literatura.
V roce 2006 založila asociaci Literární salon, která se kromě autorských čtení věnuje pod stejným jménem také vydavatelské činnosti. V letech 2007–2008 Tereza Riedlbauchová vydala šest básnických sbírek mladých začínajících autorů: Viktora Špačka, Jana Brabce, Simony Rackové, Ondřeje Macury, Evy Košinské a Jakuba Bělana (viz www.literarnisalon.cz). V září 2007 v Praze a v březnu 2008 v Paříži spolupořádala česko-francouzský festival Poezie mezi Prahou a Paříží.

Debutovala sbírkou Modrá jablka (Ivo Železný, Praha 2000), následovala poéma Podoba panny pláč (MaPa, Brno 2002) a sbírka Velká biskupovská noc (Ing. Marek Turňa – Drewo a srd, Zlín 2005). Básně publikovala v časopisech Host, Tvar, Pěší zóna, Weles, Intelektuál a kanadských revue Les soirs rouges a Le Sabord, v antologiích Ars Poetica (Bratislava 2004), Antologie nové české literatury 1995–2004 (Fra, Praha 2004), Jezdec na delfíně (Concordia, Praha 2005), S tebou sám (Antologie současné české milostné poezie) (Dauphin, Praha 2005), Antologie české poezie. II. díl (Dybbuk, Praha 2007) a česko-francouzská antologie Poezie mezi Prahou a Paříží (Avant-poste/ Boulvart, 2007). Zúčastnila se mezinárodních festivalů poezie v Kanadě, na Slovensku a ve Francii.
Don Vítor si hraje a jiné básně s fotografiemi Evy da Silvy Melo je její čtvrtou knížkou. Dále chystá soubor všech sbírek v česko-francouzské verzi Celou noc jsem čekala/ J´ai attendu toute la nuit.

 

Náklad

Wagon I/09