RICHARD R. KLÍČNÍK

Večerní chlad

Zádumčivý
jak zeď
tisíckrát pomočená
houfy psů a opilých
bláznů bez příčesku
a prsty od kouře

Vlhkýma cihlama
ten večerní chlad
uchopit
do omítky
a drolit se
do tmy

(Den jako každý jiný)

 

 

Vysočina

Déšť sněží
a louky v kopcích usínají
už od Václava mátožné

koleje v mokré trávě
k tobě vedou
-
memento pěti okamžiků
než slova písně odběhla
když díváš se
v kraji kde Žďár
líhá v těžké peřiny

Déšť sněží
Vše je jak být má
když louky v kopcích usínají

 

 

Panna Marie Sněžná

Jak duše katedrály v podzimním ránu
když dvé prvních paprsků
po střechách
v jinovatkách bruslí

Tak tichá jsi

Do věží nahlížím
Hledám tě

Tak jako Bůh
v tom svítání
jsi
A nikde nejsi

(Den jako každý jiný)

 

 

Zastavárna v listí

Zastavil jsem léto
včera to bylo

Znechucené oči platily ho
v bankovkách ze starého listí

Jsem Jidáš
a usmívám se
když ze stromů jej sundavají
když hřeby pavučin
zrezivěly

Zastavil jsem léto
a radost mám
z dlouhých kabátů

a hořko na jazyku

 

 

 ***

Zamiloval jsem se
z pozice kraba
a obratník raka je mi svědkem

Bokem už utíkám
a hezky zpátky

(Den jako každý jiný)

 

 

***

Básníci mají
nedokonalá těla
A ještě jsou tu básnířky
Úplně jiná kapitola

(Den jako každý jiný)

 

 

 Jak starej seš...

„Zejtra se rozprsknem
k nepoznání
tak vstávej už, dědku“

„Jak seš stará…
to nevidíš co kolem se hejbá?
Nedráždi sluneční vichr!“

 

 

předzimní haiku

Jak mezi námi
nebe se vyjasnilo
a na zem pad mráz

 

 

 Memento mori

Mé memento mori usmívá se
a ze rtů rudých vylamuje
polibky z černé čokolády
jež byla kdysi krví

Lásku pít
Až za hrob

V třetí noci pak
naze stojí
bojí se možná

A jen ty rty

V nepohádce
končí to
šťastně

 

 

***

Prostřižení do spánku
do tichého napadání sněhem
do plování těsně pod hladinou
Stříh!
Do čepelí zubů ostrých špiček
Do kamenů s nohou
u dna

do života
s tebou

 

 

U nás prší víno

U nás prší víno
ještě než nasněží
tvoje kroky

Zmáčení zmámení
pouštím se otěží
Déšť klidně ustává

A už jenom sníh
až zapadnou všechny
dveře

 

 

 Neplecha

Řádil jsem ve tmě
až ohluchl jsem
Ucho se
utrhlo

 

 

Mikulovský zámek

Mikulovský zámku
kolik ti pohledů patří
když v zimním slunci posledním
sám se díváš do rovin

Jak pyšně si prohlížíš
tu krásu stovek sloupkořadí
těch kostí země
jež obalí jaro
masem révy
až zase procitnem
z udivení

 

 

A to Zlé pryč

Z pod víček slyšet
jak se rozléhají
za filcovou oponou hromy

Jak pod krustou z ledu silnostěnou
a pod závějí

až tak z dálky novinky přicházejí
až tak mění se letopočet
a ani struna podvodu
prošlých kalendářů
změnu nezviní

S tou tíhou do nového
a ty – Zlé – kde je pryč?