Martin Reiner

Martin Reiner (dříve také Pluháček), básník, prozaik a nakladatel, se narodil 1. 8. 1964 v Brně, ale část svého dětství prožil v Janovicích nad Úhlavou. Šest let strávil na vojenských školách a osm měsíců ve vězení. Po návratu byl postupně referentem v taneční škole, prodavačem v antikvariátu, doručovatelem tisku, inspicientem v operetě, po listopadu 1989 spoluzakladatelem a redaktorem politicko-kulturní revue Proglas, stipendistou ČLF, tiskovým mluvčím na MK ČR, šéfredaktorem nakladatelství Lidová demokracie-Petrov. Od podzimu 1992 do podzimu 2005 majitelem nakladatelství Petrov. Poté spisovatel na volné noze.

Další aktivity:
Organizátor cyklu přednášek Škola poezie (1900-91) a Lodí literátů (od roku 1993 do současnosti). V letech 1993-94 uvedl na Malé scéně Mahenova divadla jako dramaturg, autor scénářů a režisér cyklus inscenované poezie První čtení (Brodskij, Blatný, Trakl, Michaux, Bonnefoy). V letech 1996-2000 organizoval (spolu s Jiřím Kuběnou) bítovská setkání českých a moravskoslezských básníků. Postupně zde přednesl literárně-teoretické stati Neoklasicismus (LtN, č. 36/98), Princip rýmového karambolu v pozdní lyrice Ivana Blatného (Tvar, č. 16/99) a Stvořeni sluncem (Tvar, č. 18/2000). V letech 1999-2000 také pravidelně psal pro kulturní revue Neon, kterou založil a vydával. V letech 2001-2004 organizoval mezinárodní básnický festival v Olomouci Poezie bez hranic. Četl své texty na mezinárodních festivalech v Grenoblu, Rennes, Praze či Budapešti. V letech 1997 a 2006 postoupil do finále mezinárodní básnické soutěže v Drážďanech. Jeho básně byly publikovány v angličtině, němčině, francouzštině, polštině, maďarštině a chorvatštině.

Vydal básnické sbírky Relata refero (1991), Poslední rok (1995), Decimy (1997), Tání chůze (1998), Staré a jiné časy (2002), Pohled z kavárny v Bath (2007) a novelu Lázně (1998). Byl zařazen do několika antologií české poezie. V edici Backwoods Broadsides Chaplet Series (Maine, USA) vyšel výbor textů ze sbírky Staré a jiné časy pod názvem Where is the urn? (2005) a v edici Art Bureau (San Francisco, USA) výbor textů ze sbírky Pohled z kavárny v Bath pod názvem No Through Road (2007).

www.martinreiner.cz

     Wagon I/08