Michal Rehúš

(* 1982)

Vyštudoval dejepis a pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Katedre pedagogiky. Svoje básne publikoval v časopisoch Vlna (č. 33/2007) a RAK (č. 7/2008 a č. 7/2009) a tiež na internetovej stránke časopisu Let (http://www.casopislet.sk/wp/2009/04/michal-rehus-basne/). Tvorbou a kritikami prispieval na viacero literárnych serverov pod autorským nickom James Juyce.

 

Náklad

Wagon II/09