Simona Racková

Narodila se 18. září 1976 v Praze, vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK; v diplomové práci se zabývala současnou českou poezií. Kromě několika almanachů publikovala básně také v Tvaru (edice Tvary, 2001), v němž vyšla i větší část souboru Přítelkyně (6/2005). Z něj jsou vybrány i následující básně.

     Wagon II/06