PAVLÍNA PULCOVÁ

Růženin lom

na dně lomu roste
t i c h o
vápenným mlékem jezírek
nakojené

shora tlačí prsy bledé
než dozní
křik
káněte

 

 

***

stín motýlích křídel
pečetí tvou tvář

uvízl jsi v slunci
pudrujícím se
nad řepkovým polem

zlomená pečeť
kukla co stvoří  motýla

 

 

Prosiecká dolina

po hostině obrů
kosti Matky pohozené
mezi talíři
               lopuchů

věkem zkameněly

  

 

Pod pozlátkem

Kachny               
s vodní vlečkou
chvátají
do dáli
Perutě hladiny
pořezané sluncem

Skokem se roztříštím
o naplaveninu dnů

Až na dně
           mi do uší
                      zašeptá mušle
                             ššššššššš

 

 

***

jak plátek uschlé růže
byla lehká křehká          
mrtvá
moucha

jak procitnutí
z bzukotu snů     

 

 

Únava

beztvarý pohyb těla
víčka přivřená mezi světy
průrvou procházím
hraniční pásmo
tam a zpět

za zády snovody
sny
čenichají bdění

  

 

***

keře šípků párají cestu
propadáme
liliově
s květy sněhu

pod závějí vůně         
prosyceni silicemi                      
klíčím ti v žebru
rosteme v sobě
poupě pod sněhem

  

 

Tracyho tygr

plížil se tudy
před námi dvě řady korálků
stop
nezahlazených
a z padajícího sněhu už nemám strach...

sledujeme jej
instinktem slepců
polibků lační

jeho lesklé oko
v němž se houpe svět
jak v křišťálové kouli
nás pozoruje

rozkošnicky mručí                                 
Tracyho tygr

 

 

Praha

Bzučící úl
Průmyslového paláce
medové plástve
naplněné sluncem
V oku
letargického psa
utkvělo nekonečno
V jednom okamžiku
na obloze
letí mraky
stuha tryskáče
kouř komínu
Skulinou v zábradlí
Nuselského mostu
to táhne dál…

 

 

Gillesově ženě

v polotmě                       
klopýtá o své tělo           
světlo nese v dlaních
voskovice útlá
uvnitř ženy
nestačí vysvítit
psí stesk
leskne se
v polévce dnění
obojek                                        
zarostlý v mase             
v půlkruhu života
větří pach
dny čpí močí
potulných vin 
plicní sklípky
zatopené zoufáním
na vrcholu
je řídký vzduch

padá
lehce

 

 

Haiku

ve spleti ulic
klepání berle času
rezonuje v oknech

  

 

Haiku

hvězdokupy
na nesmírné louce
shrabe zrána nový den

  

 

Haiku

let labutí
pleskot pláten na tkanici
nebe – vanutí