Ladislav Novák, foto Josef ChuchmaLadislav Novák

Ladislav Novák (4. 8. 1925, Turnov – 24. 7. 1999, Třebíč), experimentální básník, autor konkrétní a fónické poezie, překladatel, výtvarník. Vystudoval češtinu a dějepis na FFUK v Praze. Pracoval na různých místech jako učitel, od 2. pol. 50. let se v Třebíči věnoval ochotnickému divadlu a zabýval se novými proudy v umění. Je autorem řady novátorských technik – alchymáže, veronáže, topologické kresby, froasáže, později se zabýval land-artem a akčním umění (Putování s ichichvory, 1978-9). Své výtvarné práce vystavoval doma i v zahraničí. V období normalizace publikoval v samizdatu. Na přelomu 50. a 60. let vyšel jeho Nenaučný slovník kuriozit a zbytečných vědomostí (v současné době připraveno k vydání jako Malý slovník naučný), r. 1966 sbírku Pocta Jacksonu Pollockovi, dále Deset interpretovaných kreseb (1968), Textamenty (1968), Receptář (1972 v němčině, česky v samizdatu 1988, 3. vydání 1992) a další sbírky básní a prózy. V r. 1995 vyšel výbor z autorových juvenilií Zapomenuté básně. Novákovy experimentální texty jsou typické důrazem na grotesknost a humor, vytvářel onomatopoické básně, které se staly podkladem pro jeho poezii fónickou, anihilace, preparované a čtvrcené básně či detexty. Fónickou poezii nahrával pro ČSRo a zahraniční antologie na gramofonové desky. Básněmi je zastoupen v antologiích Vrh kostek a Experimentální poezie. Překládal poezii přírodních národů.

*  *  *
Děkujeme nakladatelství dybbuk za poskytnutí textu Malého slovníku naučného před jeho knižním vydáním.
Děkujeme Michalu Reslovi za poskytnutí Novákových vizuálních básní.

     Poezie Wagon III-IV/07

     Fónická poezie Wagon III-IV/07