Milan "Noe1" Caha

Narodil se na břehu řeky Svratky ve znamení Ryb v roce 5722, tedy ve stejném roce jako Meg Rayenová, Berlínská zeď, princezna Diana, skupina Rohlík Stones či zpěvačka Enya.

Noe1 je žijící legendou progresivního poetického směru tai-dó, který je středoevropskou odpovědí na asijská bojová umění a japonské haiku. Jak píše otec-zakladatel ortodoxního tai-dó, bílinský rebel a básník chtoustjazz, „Tai-dó vzniká spontánně, z patra...nejsou povoleny žádné opravy během vzniku díla, žádné škrty...jako freejazz...žádný tón nelze vzít zpět. Dílo by nemělo býti rozsáhlejšího formátu. Důležitým prvkem tai-dó jsou slovní hrátky. Mělo by mít myšlenku nebo děj. „

Ve snaze po vlastní umělecké identitě Noe1 brzo překročil rámce ortodoxního Tai-dó a vytvořil horskou odnož tai-dó, takzvané al-taj-dó. Jeho program zformuloval v následujícím manifestu:

„Každý živý a progresivní umělecký směr se vyvíjí (jinak by nebyl živý). Tak i klasické tai-dó doznává v rychle se měnícím a globalizovaném světě mnoha metamorfóz a matastáz. Oproti čisté formě klasického tai-do má al-taj-dó několik významných odchylek:

  • námětově je al-taj-dó omezeno na zachycení pocitu surové podstaty každodenní reality --- přírodní lyrika je pro al-taj-dó přísné tabu
  • popisovaná realita musí být tvůrcem al-taj-dó vnímána z nadhledu (52 metrů je považováno za naprosté minimum)
  • v každé al-taj-dó musí být had či jeho deriváty
  • pravopisné chyby nejsou v al-taj-dó chybou
  • škrty jsou povoleny --- ale jen někdy a někomu.“

Kromě tai-dó se Noe1 zabývá psaním písňových textů, říkanek a citových ekzémů.

Jeho uměleckým krédem je „Nebrat umění smrtelně vážně. Tvorba je báječná hra. A kritika je na dvě věci“.

     Wagon II/05