LADISLAV NEBESKÝ

Neviditelná slova

Jestliže uvnitř řetězce abecedně uspořádaných písmen na jednom místě písmeno chybí, lze chybějící písmeno považovat za neviditelné. Pokud je takový řetězec nepřerušený, má smysl hledat neviditelné písmeno buď před prvním, anebo za posledním písmenem řetězce; to, že se neviditelná písmena, o která jde, sdružují do neviditelných slov, hledání usnadňuje.

Předchozí odstavec je klíčem, kterým lze cyklus Neviditelná slova otevřít. Kdo s tímto klíčem zachází citlivě, shledá, že různá neviditelná slova se mohou povahou své neviditelnosti lišit, a dokonce, že někdy jedno z nich může být neviditelnější než druhé. 

L. N.