JITKA N. SRBOVÁ

Vědět

Vědět že čas nenávratně uniká
Je divně sladké

Potkáme se
Přilehnu ke hřbetu dlaně
Na rozhledně podívám se dolů naposled

Uvidím tě za odrazem vína znovu

Kloužem s krovů

 


Páteř

Páteř se štípe
Jako by to nebolelo o tělo
Otři se

Z draní kůže statická elektřina
Stříbrem psaná slova noci
S každým klínem houstneš
S každým bokem
Přitesávám

Páteř a žebra v krbu
Nezmrzneme:

Podpal stenem

 

 

Starý papír

Chodím pro starý papír do bílého krámu
Zatuchlého
Jako jeho pán

Z nosu tíženého vahou dioptrií
Mu rostou nejdelší chlupy na světě
(A jimi obrací stránky)

Pro stará slova chodím do té dílny času
Prosebně vyjídám z polic sníh

Když kniha pláče
To totiž sněží

 


Úzkost února

Drnká rampouchovým sálem
Pak jako pták
Sivá jádra z hroznů vymete

A strání od dubů
Se plíží do dveří
Těch zadních
Těch k domovu

Vlastní povlečení nese si s sebou
Malované
Zadumaně potom sedí na terase
Jednu od druhé zas pálí
Ptá se -

Kam jsme srdce dali
Na zimu

 

 

Rezolutní

Ano je ve mně
Jen jedno srdce

A to je třeba vařit

Je ve mně jen na vařečku povidel
A na jednu mašlovačku peří

Toto je třeba vzít na stavbu křídel
A vařit

Pak spolu poletíme
A nebo klidně
Separé

Ikare

 

 

Trojí nesnáz

Chtěl jsem jen
Aby mě milovala
A ona vzala vlas a řezala mě do rukou

Chtěl jsem se slepě oddat vínu
A ono vykřiklo a roztrhlo
Mě vedví

Chtěl jsem do třetice aby přišlo jaro
A ono přišlo

A vyčítalo

 

 

Stížnost

Noe měl archu
Bůh měl archanděla -

Mám jen archetyp ženy
Sedí vyceněný
V podbřišku
Mne mi jemně konce těla

Na ulici mě strčí muži
Pánví napřed (a drží)

Noe měl archu
A předurčení k tomu

Já?
Tonu

 

 

Co bys mi udělal

JemuPřemýšlím co bys mi udělal
Hra je jednostranná
List
Od gotiky týž

Přemýšlím co bys mi na zádech
Co v klíně -

Jsi jen v srdci

Za aorty táhneš
Až to trhá cévy

Ptám se
Napůl utopená
Kolik lásky musí ještě udržet můj splav

Tak se aspoň bav

 


Budeme konce

Jdeš mi zvolna na nervy
Se smyčcem v ruce

Jdeš rybařit mi
V břiše
Žaluje čípek děložní

Jdeš mi tiše
Listí shrabat na polštář

Budeme koncertovat
A ráno to jde znova
(Chleba namažeme dvojstranně)

Budeme konce


Do jara

Do jara chybí pramen vlasů
Stříhej rychle -

Do jara musíme kolejemi
K nakladeným vejcím slunce
Očichat skořápky
Jak žáby lehnout do mělčin

Do jara zvou měkké
Oči vryté v náplavce

Ke skořápkám čichnu
Ještě zimu cítím

Pukavce