KATARÍNA KUCBELOVÁ

Duály

Hladina preniká do hladiny

Pretekanie
:premiestňovanie dotýkaním:
                                                        (dokonalý pohyb)
úsilie nemať
tvar

:dokonalé umiestnenie:
nezastaviť

 

 

I.
skúšanie

bod ktorý je vzdialený ale viditeľný
neviditeľný nahmatateľný
vzdialený
namáhavé napodobňovanie
hľadanie
(len) pokusom
o dokonalosť môžeme vytvoriť nedokonalosť
nedokonalosť: pohyb
skúšanie
(dokonalý)
: potreba vytvoriť vzor
: potreba vytvoriť pohyb
: potreba nedokonalosti:

 

 

II.
(vzory:)

; dokonalý – dokonalejší;
skoro dokonalý – dokonalý;
dva: (od: k) (pohyb)
zdanlivo dvojité: zdanlivo jedno
:nekonečné približovanie:
dokonalý vzor potrebuje dokonalý vzor

 

 

opačný k opačnému

tesne nad hladinou sa pohybuje tvoj dych
láska vznikla z nerovností povrchu
dotykom spôsobovať pohyb
nahmatávať prázdne doplniť tam kde chýba
-
hľadáme v druhom lepšieho lebo musíme
nie je to ľahká práca ale ide to
možno ani nie sme šťastní
trochu spokojnejší
využili sme príležitosť
-
plynieme a prestávame klásť odpor
obyčajné ničím zvláštne
náhodné vieme čo príde
sme pripravení tak čakáme
-
odrazy
iný nám my
v reálnom čase
tak rýchle až stabilné
(zdanlivo dvojité – zdanlivo jedno)
iný nám my
dnešná výmena
svetla: svetiel
-
   -  zabrániť asociáciám
   -  neaktivovať ložiská spomienok
   -  vedľa seba (dotyk max. krátky prienik)
   -  nič konkrétne
   -  príliš zraňujúca popisnosť
-
vyjadriť sa pomocou:     :pomocou seba vyjadriť
           byť pomocou:     :pomocou byť
určiť sa pomocou:     :pomocou seba určiť