Katarína Kucbelová

Poetka, scenáristka.
Narodia sa v roku 1979 v Banskej Bystrici. Vyštudovala Akadémiu múzických umení v Bratislave, odbor filmové a televízne umenie, odbor scenáristika.
Dva z jej scenárov boli sfilmované do krátkych filmov, jeden z nich sama režírovala. Jej prvá zbierka poézie Duály (Duals) vyšla v roku 2003 v nakladatelstve Drewo a srd v Bratislave.        Jej práca, poézia, próza a filmové recenzie boli publikované vo viacerých literárnych časopisoch.

     Wagon I/06