Petr Kuběnský

(*1986)

Brněnský rodák. Svému městu zůstal věrný až po dnes. Stejně tak literám, které si zamiloval v chlapeckém věku. Proto dnes studuje čtvrtým rokem bohemistiku a žurnalistiku na Masarykově Univerzitě. Přispíval do dnes již zaniklého internetového magazínu Sem-Sem a je spoluautorem loni vydaného almanachu Na věky věků (Kalliopé, 2008).
     Ve volném čase se věnuje studiu literární a filmové teorie, zážitkové pedagogice, cestování a lektorství tvůrčího psaní. Potrpí si na českou poezii, arabskou kulturu a trumpetu Milese Davise.

Náklad

Wagon I/10