Kateřina Kováčová

Narodila se 16. července 1982 v Příbrami. Vystudovala češtinu a angličtinu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (v letech 2001–06); V roce 2005 získala Cenu Jiřího Ortena za svoji básnicko-prozaickou prvotinu Hnízda (Ústí nad Labem: CKK sv. Vojtěcha, 2005). V roce 2007 vydala druhou knížku: prózu Soumračno (Praha: Protis, 2007).

 

Náklad

Wagon IV/08