Jiří Koten

(* 11. 10. 1979 v Jablonci nad Nisou)

Je absolventem PF UJEP v Ústí nad Labem, nyní dálkově studuje doktorandský program na FF UK v Praze. Na ústecké fakultě vyučuje úvod do teorie literatury a kurs interpretace literárního díla. Časopisecky publikoval například v Hostu, Tvaru, Welesu.
V roce 2001 debutoval básnickou sbírkou Přebohaté hodinky pradědečka Emila (CKK sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem). V září 2005 vyšla v nakladatelství HOST jeho druhá sbírka Aby dům. Žije v Jablonci nad Nisou a v Ústí nad Labem.

     Wagon I/07