MIROSLAV KORYČAN

vím nevím (nehodící škrtnu) ze sbírky Kormidlo nepaměti – texty k vysvětlivkám, 2006

umím být posera
a přežvykovat slova
škvařit se na tálu
a vyjekávat moudra
sázím hit for six bezděčně
a když duchamornost vyštve erytrocyty
lapám molekuly oxygenia
a cpu se jimi jako višněmi
prostě ananda
však bacha: evil nepřešlapuje
kotzbrocken
v takové konstalaci se stávám madeirou
ach! lonely heart
tiramisu
a v echu: sucks!
takto vržen na břeh poznání
plácám se jsa
rybářem duší, který
aniž to tuší
loví sebe
toť má docta ignoranta
co mi zbývá?
sturm und drang
bouchnu se do čela
načež (dřevem trvám)
suky vypadnou
a otvory se derou zbytky paměti
how is that?
ten příběh leží v prostotě
komu není dáno…(doplň)
posedávám na pařezu
přepočítávám letokruhy
a je mi divna
pokrucuji lebkou
a slepě očumuji les
přes vřes nepřeskočím
a když tak si
vyvrtnu kotník
v té chvíli k demiurgovi
nacházím azimut
a rmut jede naplno
flos retardace puká
a muka žití
(jsem v řiti)
takže bych měl výti
v síti klimbat
a bimbat v podvečeru
však
aminokyseliny se rachotivě bortí
lapám je a
vracím do skeletu
polozdárně
vím či lépe tuším že
marnost mě sedlá
a ženě k zmaru
snažím se pochopit myšlení sovy
dravce noci či symbolu
(obojí tone v pravdě - snad)
(má) snaha puká jako lusk
rachotivě v lebi
strmě v mysli
initium sapientiae timor
vytřesávám se do
tvarů obav
sám sobě a před zrcadlem
prostě jsem posera
brodím se výměšky v domnění, že
drolím růže
smysly však
mysli dostrkávají informace
o destrukci
usínám a
čelem opisuji vrásku stolu
volu v příbuzenstvu
nu což
brázdu musí kdos vybrázdit
a já na zvolání: hyjé! slyším
zaberu
a hle! chleba roste k sycení
takže
co vím - vím
co nevím - čert vem

 

vysvětlivky:
hit for six – (angl.) úder na šest (kriket)
erytrocyty – červené krvinky
ananda – (sanskrt) blaho
evil – (angl.) zlo
kotzbrocken – (něm.) hnusák
madeira – (port.) dřevo
lonely heart – (angl.) osamělé srdce
tiramisu – (it.) pozvedni mě
sucks – (angl.) hovno
docta ignoranta – (lat.) učená nevědomost
sturm und drag – (něm.) bouře a vzdor
how is that? – (angl.) jak to?
aminokyseliny – stavební kameny života
initium sapientiae timor – (lat.) počátek moudrosti je v bázni

 

 

ham se na takráná ze sbírky Kormidlo nepaměti – texty k vysvětlivkám, 2006

neboť jsem jie-žen
i domitor orbi
věz, že mentire humanum est
jako pravdou žaludu je strom
o své setrvávám v pochybách
proto přiostřuji pluh slov
zatímco demirkol reziví
a tobě if you love me vštěpuji:
setrvej
dotírej na mé dlaně
očím skýtej potěchu
a krvi bublot
probuď feromon
vetři mi ho do chřípí
a zaječ: rebirth!
postávám u tvých pat
i poor man nagathan
insáf ká tarází se kloní
směrem (mého) prstu jenž
přede nit neukončenosti
má sundari
v poskoku i pokleku trvá
což mě vede k milosrdenství
chtěně či ne
už se opět potácím v hovadinách
jež v mých hodinách
tikají předivně
I am the reiver
jenž na anja kóro
nabírá (do vědra) šinšičó
ach, sitareh
staň se good witch
jež mrská po mně
kameny slov
a chtěla-li bys mě obejmout
pak bacha!
embrace the serpent
a to tak, že slizce
já bych pak se rozezněl jako
tintinnabuli
proměněna (má) byrsa v papyrus
láká
neboť: ženská i z vola udělá
          hadr na holi
(má) duchamornost přešlapuje
nevěda kam se vrtnout
pro slova
věta v posledku

 

vysvětlivky:
ham se na takráná – (hindsky) se mnou si nezačínej
jie-žen – (čínsky) divoký muž
domitor orbi – (lat.) podmanitel světa
mentire humanum est – (lat.) lhát je lidské
demirkol – (turecky) železná paže
if you love me – (angl.) jestliže mě miluješ
feromon – (lat.) tělesný pach
rebirth – (angl.) znovuzrození
poor man – (angl.) chudák
nagathan – (barmsky) krásný samec
insáf ká tarází – (hindsky) váhy spravedlnosti
sundari – (hindsky) krásná dívka
I am the reiver – (angl.) jsem poberta
anja kóro – (jap.) cesta temnou nocí
šinšičó – (jap.) nová myšlenka
sitareh – (persky) hvězda
good witch – (angl.) dobrá čarodějka
embrace the serpent – (angl.) obejmout hada
tintinnabuli – (lat.) zvonky
byrsa – (řecky) volská kůže

 

 

lexigram ze sbírky Kormidlo nepaměti – texty k vysvětlivkám, 2006

in zaidi
uisge to je
tedy i beatha
omočím paty
pokropím vlas
loknu si
a vyrážím k žití
jsem zahva
oděn ve fujajku
a trpím astmatem morálky
sumárně: il bruto (jsem)
con libertá vstupuji do
sindacato guaqueros
snahypln
takže
koupu se (když už) v sektu
pojídám manu
což zapíjím rumem (oprava – umem)
k zoru mému se vinou les negritas
přetěsně
útočíce na (mé) ngolo
obzvláště aujourd´hui
vstřebávám fascinants de profondeur
jenže
mentire humanum est
vím, že
pravda a lež jsou
dva způsoby vyjádření téže
skutečnosti
toť nariz del diablo
toť ia-ia-ia
(tím napravuji opomenutí na počátku)
a přišlo milagro
a já povstal
v povstání setrval
a velebě samasebe
jsem usnul
ovšem
než jsem popřál usínání ave
vstoupila
snoppa rudě zářila
(byla milá)
prsy se tetelily
(byly milý)
a v klínu bouře k startu se hotovící
blesky dél pupku
nevěštily mírumilovnost
a já - co jiného
změnil jsem skupenství
(něco jako okaj)
knuta náporů mě v lyru proměnila
brnky sem
poluce tam
a tam-tamy mozku
jako v poledne
když slunce pohladilo louku
a na palouku šťastně krávy békly
v mých očích trny (oprava – trnky)
brnkly
je tomu tak doposaváde
nekopuluji
brnkám!

 

vysvětlivky:
lexigram – obrazec určený ke čtení
in zaidi – (zairsky) je to řeka
uisge – (gaelsky) voda
beatha – (gaelsky) život
zahva – (arab.) květ
fujajka – (rus.) vatovaný kabát
il bruto – (ital.) šereda
con libertá – (šp.) svobodně
sindicato guaqueros – (šp.) odborový svaz vykrádačů hrobů
les negritas – (šp.) černošky
ngolo – (bantusky) potence
aujourd´hui – (fr.) dnes
fascinants de profondeur – (fr.) úchvatná hloubka
mentire humanum est - (lat.) lhát je lidské
nariz del diablo – (šp.) ďáblův nos
milagro – (šp.) zázrak
snoppa – (staronordicky) ústa