Miroslav Koryčan

Miroslav Koryčan (6. 6. 1938, Předmostí), básník a výtvarník, žije ve Středoklukách. Studoval matematiku na MFUK v Praze a lingvistiku na UJEP v Brně. Od 2. pol. 60. let, kdy se aktivně účastnil také mezinárodních setkání nad vizuální poezií, se zabývá mimo jiné experimentální básnickou tvorbou. Vystavoval doma i v zahraničí, svými výtvarnými díly je zastoupen ve sbírkách NG v Praze. Knižně publikoval až od r. 2000 sbírky básní Vláda slova (2000), Pršení (h)lásek v dešti slov (2003), Středoplk (2004) a Zamračené židle (2005), která představuje průřez autorovou experimentální tvorbou z let 60. a 70. Transformační texty, vizuality, partitury ad. tohoto období jsou uloženy v Památníku národního písemnictví. Nejnovější sbírka, soubor textů na principu makarónské poezie Kormidlo nepaměti – texty k vysvětlivkám, je připravena k vydání.

     Poezie Wagon III-IV/07