Lukáš Horný

Lukáš Horný se narodil 11. 7. 1977 v Pardubicích. Vystudoval učitelství matematiky a mechaniky pro střední školu na PřF MU a FSI VUT v Brně. V současné době je zaměstnancem FS ČVUT v Praze. Publikoval v Hostinci časopisu Host (4/2005). Je redaktorem internetového magazínu www.totem.cz, kde působí jako redaktor poezie a organizátor autorských čtení.

     Wagon III/05