LUKÁŠ HORÁK

smyčka

když jarní vítr
vane
přes tu pustinu
někdy odhalí kus
ztvrdlého dřeva
          kde
od počátku věků
kluci ráno stvrzují
tajné smlouvy
jen aby
mohly být večer porušeny

 

 

***

napravo od náspu
je jezírko z olova
          všichni ví
že je to malá nádrž
jen ze strany
naší ulice
jako by se táhlo až k obzoru

proto
můj otec věří že žijem
na břehu oceánu
a dodržuje
všechny zvyky rybářů

 

 

mezi

Na tvých rtech
jsou lvi.
A maso mezi zuby
je mršina koně
ponechaná v brázdě pole,
          za nímž
se toulavé smečky lidí
bijí o poslední zbytky
jmen.

 

 

sídlištní klenoty

na loňských fotkách
si s prvním jarním slunkem
ještě hřeješ ruce: tvé dlaně
jsou přehrada, nad jejímiž moly

vráží do větru ptáci,

co v pastích v trní
mají poslední šanci k vynoření

před proměnou ve krystaly
vbodnuté do těstovitých těl

 

 

po hlavně

zas křižovaly
oblohu

kondenzační stopy raket
v tu samou pozdní hodinu
kdy
se i svrasklé ruce pokročilých
hledačů bodu g
mění v racky co
v chaosu obýváků
střemhlav vletí pod
          hladinu

nabrat plné hrsti

čipsů

 

 

vilnice

stíny lamp už
vrostly do stínů domů

i časovost jejího
starého chanelu
pomalu vyprchává

zatímco
mezi tlustými kmeny
jabloní co děkují
depilaci dřevorubců
se její
modré nohy
noří do děr

v asfaltu

 

 

bezaromatické setkání

v díře
ve zdi
kam vždycky voda teče
stydí se náš průvodce
a vkleče - představuje
nic
v barokním šatu a masce
nejmenuji se, jsem anděl
          co se děje...?

jsem ticho
ty půjdem
ona pláče

na ostrov vesmírný
nestálý
jak ještě teplé mrtvé ptáče

ten anděl se už naučil
dělat zázraky
i blázniviny
jen pro zábavu
trhal hydranty za hlavu

a písečný svět se drolil
a potopa už zahubila
všechny vesnické hrdiny

zeptáme se:
          potřebujete pomoci?

a on:
          ne, to vy

 

 

lid z města Antracit

v gymnastice větví
padlé kmeny
          žen bez tváří
vtírají si
pot do vlasů

a jejich
muži s plodnými břichy
hledajíce Krásu
za krvavou hranicí
obtisklou dásněmi
          do jablečných ohryzků
musí se střevním věkem
brodit

snad
aby se s Ní mohli milovat

za kůlnou s dětským nápisem
Neceš se mnou chodit?