NORBERT HOLUB

Osobní spis, 1989 – 2007

Většina textů vznikla nezávisle na použitých tiskopisech (výjimku tvoří soubory poesie 1955… a zděděných vlastností…), do kterých byly básně vepsány teprve dodatečně.

Vystaveno: Café Voliéra, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003; Zarabanda, Děčín, 2005; Café Nocturno, Jihlava, 2006; Galerie U Mloka, Olomouc, 2007.
Časopisecky publikováno: katalog Festivalu básníků 2007, ROK, Sezóna, Tvar.