Josef Hlaváček

Významný estetik a výtvarný a literární kritik, se již od 60. let systematicky zabývá teorií literárního experimentu, soubor jeho studií k této problematice vyšel v r. 1991 pod názvem Výpovědi uměním.

     Teorie Wagon III-IV/07