MARIE HAŠKOVCOVÁ

Nahýbejte se z oken

od loga k textu – od rukopisu ke kopii – od čitelnosti k nečitelnosti – od kritiky k dekoraci – od dekoru ke struktuře – od exkluzivity k folkloru – od rozmělňování významu k vytváření obsahu – od vědeckého textu k básni – od plochy k prostoru – od soukromých úvah k algoritmům – od origami jednorožců k jazykovým prostředkům – od míry nejistoty ke stupni pravdivosti – od čtení k nečtení…

(Práce z cyklů Ornare, Neostrá logika, Nikdo nečte)

 

 

Galerie Wagonu